De trekker opnieuw gesterkt: praktische ondersteuning voor talenbeleidscoaches

Starts on 19.11.2021

Language en Literature

Interested?

More information
° 21NED/011A NL

Het aantal leerlingen met een anderstalige achtergrond of met een duidelijke vertraging in de taalontwikkeling blijkt van jaar tot jaar toe te nemen. Hoe zorg je ervoor dat deze leerlingen talig gewapend een mooie schoolse en maatschappelijke doorstroming kunnen maken? Welke tools hebben we voorhanden om hen daarin te ondersteunen? En vooral: hoe krijgen we het hele team mee?

Description

Sinds 2014 worden instroomleerlingen in Vlaanderen systematisch gescreend op taalvaardigheid, zoals decretaal bepaald. Daarbij hebben we twee pijnpunten zien ontstaan:

De instrumenten die daarvoor doorgaans gebruikt worden zijn helaas (nog) niet ideaal. Vooral de analyse en interpretatie van de screeningsresultaten zijn obscuurder dan voorheen;In de praktijk is sinds 2014 het talenbeleid de facto meer en meer in het mandje van de leerkracht Nederlands gelegd, i.p.v. dat het een teamgedragen aandachtspunt is. Zowel de screening, als de analyse en de opvolging in taaltrajecten valt vandaag helemaal binnen het takenpakket van de leraar Nederlands.

Het zou goed zijn dat taalleraren, die nu eerder tot uitvoerders van een volledig boven hun hoofd afspelend proces verworden zijn, terug de teugels in handen nemen en empowerd worden om het talenbeleid van hun school specifiek, gedragen en doelgericht te maken, i.p.v. met een zoveelste afvinklijstje in orde te zijn.

Program

Als leraar Nederlands krijg je (meestal) de leidende rol in het talenbeleid van je school toegeschoven. Je vindt het moeilijk om je collega’s aan te porren om ook hun rol te spelen in het talenbeleid. Of je team ziet wel in dat talenbeleid iets is van de hele school, maar hoe pakken jullie dat concreet aan?

De nascholing geeft een aanzet tot antwoorden op vele concrete vragen over talenbeleid. Je krijgt een actieplan om vanuit een goede beginsituatieanalyse de juiste schooleigen keuzes te maken die je talenbeleid het meeste kans op slagen geven. Je ontvangt praktische tips en instrumenten om het pad voor je collega’s te effenen naar taalgericht vakonderwijs. Daarnaast zie je voorbeelden van inspirerende acties van scholen en filmpjes met lesuitwerkingen voor allerlei vakken, waardoor het talenbeleid van je school steeds concreter vorm zal krijgen. Zo kan je bijvoorbeeld de strategieën die leerlingen bij Nederlands leren (bv. stappenplan lezen, schrijfkaders hanteren) en de leerlijn Nederlands aan je collega's verduidelijken. Ook zou je een checklist kunnen gebruiken om de toetsen en examens talig toegankelijker te maken. Een andere kijkwijzer zou je kunnen invoeren om de zelfgemaakte lesmaterialen kwaliteitsvoller te maken.

In de systematiek van actieonderzoek en ondersteund met vele filmpjes en voorbeelden uit verschillende vakgebieden krijg je een handzaam actieplan aangereikt dat eenvoudig schooleigen kan gemaakt worden. Hiermee kan je de doorstart geven aan een adequaat, schoolspecifiek en levend talenbeleidsplan, en ervoor zorgen dat het talenbeleidsplan niet de achilleshiel wordt van een nakende doorlichting. Je krijgt een uitgebreide syllabus met veel inspirerend materiaal en een nuttige bronnenlijst.

Course number:
21NED/011A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
19.11.2021
Lecturers:
Jella Di Perna is zelfstandig nascholer en lector aan de hogeschool PXL. Taal, didactiek en communicatie zijn haar speelterreinen. Voorheen was ze onderzoeker, pedagogisch begeleider en directeur van een secundaire school met bso-tso profiel.
Location

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.