Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 23/NT2/034A NL

Honger naar didactische kennis rond NT2? Zin in een opfrissing? In dit nascholingstraject krijg je een stevige basis aan nieuwe inzichten rond uitspraak, woordenschatverwerving, grammatica, begrijpend lezen, schrijven en analyseren van spraakopnames.

Description

Je gaat met vakgenoten actief aan de slag met de NT2-bouwstenen: je leert, denkt, deelt, creëert en experimenteert. Kortom je krijgt een begeleide basisopleiding op maat van je eigen lespraktijk. Stoom je klaar voor de wijde NT2-wereld.

Program

Dag 1

Uitspraak vormt de basis voor het aanleren van een nieuwe taal. Aan de hand van enkele casussen en recent onderzoek verken je hoe je best aan uitspraak werkt als rode draad doorheen je lessen. Eerst leer je hoe je klanken kan aanleren, zowel receptief als productief door middel van extra oefeningen, applicaties, maar vooral met de taalinhouden van het handboek dat je gebruikt. Vervolgens doe je hetzelfde met focus op prosodie. Je ervaart dat naspreken niet altijd eenvoudig is en je leert tal van didactische middelen, tips en tricks toepassen aan de hand van activerende werkvormen.

Dag 2

In de voormiddag neem je de actuele woordenschatdidactiek onder de loep en bekijk je de meest recente didactische materialen rond woordenschatverwerving en -didactiek. Ook ontdek je hoe je kan nagaan of je leerlingen de woorden effectief hebben verworven. Je krijgt een kijkwijzer rond woordenschat (breed) evalueren aangereikt en concrete (formatieve) evaluatievormen. De theorie koppel je aan lesmateriaal. Je ontwerpt samen met vakgenoten lesactiviteiten met aandacht voor woordverwerving en met passende evaluatievormen. We halen ook woordenschatbeleid op schoolniveau aan opdat woordverwerving door alle vakleerkrachten kan worden gedragen.

In de namiddag ga je actief aan de slag met hedendaags begrijpend leesonderwijs. Je bestudeert de vijf sleutels tot effectief begrijpend lezen (ontwikkeld door de VLOR) en de verschillende leesmanieren. Ook bekijk je een aantal concrete werkvormen en leermiddelen. Zo ontdek je welke sleutels best door welke werkvorm worden geactiveerd en hoe je ervoor kan zorgen dat de vijf sleutels in jouw leesopdrachten aan bod komen. Vervolgens pas je deze inzichten toe op functionele en actuele leesteksten voor NT2-leerders. We bekijken ook hoe leesbeleid op schoolniveau kan gevoerd worden.

Dag 3

In de voormiddag leer je de 16 gulden regels betreffende het onderwijzen van grammatica kennen en toepassen als rode draad doorheen je lessen. Je verkent niet alleen de betekenis dragende en de minder betekenis dragende grammaticale elementen, maar ook factoren als leermotivatie, type leerder en de ondersteunende rol van prosodie in het automatiseren van de te leren grammatica. Met de leerlijn als leidraad verken je het presenteren van de regels, het vakjargon, de deductieve versus inductieve aanpak en functionele feedback en evaluatie. Tenslotte ga je aan de slag met een waaier aan interactieve oefeningen.

In de namiddag werp je een frisse blik op het gehele schrijfproces. Zo kom je te weten hoe je een doordachte schrijfdidactiek kiest en hoe je een rijke schrijfactiviteit ontwerpt. Je krijgt voorbeelden van schrijfmodeling, creatief schrijven en functioneel schrijven. Je ontwikkelt zelf een schrijfopdracht voor jouw leerlingen met aandacht voor het volledige schrijfproces. Ook bestudeer je samen met vakgenoten verschillende manieren om schrijven te evalueren. We bespreken tevens het schrijfbeleid op schoolniveau, gekoppeld aan leesbeleid.

Dag 4 - online

Spraakopnames van studenten analyseren is een tijdrovend werk. Ook doen leerlingen vaak te weinig met jouw feedback. Dat is logisch want communiceren in een nieuwe taal is een complexe opgave. Tijdens deze sessie beluister en bespreek je samen met vakgenoten spraakopnames van de lesgever en van je vakgenoten. Je luistert naar alle vormaspecten en leert een eenvoudige foutenanalyse te maken. Je bepaalt de focuspunten (werkpunten) en leert duidelijke feedback en feed-forward te formuleren. Zo wordt het analyseren van spraakopnames minder tijdrovend en krijgen je leerlingen breinvriendelijke feedback. Een win-win situatie voor beide partijen. En de verstaanbaarheid van je leerlingen zal vooruitgang boeken.

Dag 5

In het hele nascholingstraject krijg je een grote dosis kennis, inzichten, praktijkvoorbeelden en tips. Je gaat zelf aan het denken, creëren en experimenteren in je eigen klas. Tijdens dat hele proces komen er tal van vragen bij je op, alsook eigen inzichten. Je merkt wat werkt en wat minder goed lukt. Dag vijf vormt het sluitstuk van het nascholingstraject en wordt ingericht volgens de noden van jou en je vakgenoten. Om op maat aan de slag te kunnen gaan, werken we bij voorkeur met opnames van de eigen lespraktijk. We bouwen verder op jouw vragen en bedenkingen, wisselen ervaringen uit, evalueren lesactiviteiten... Zo wordt deze nascholing een persoonlijk traject. We zetten alles nog eens op een rijtje en geven jouw traject de finishing touch. Klaar voor de wijde NT2-wereld.

Course number:
23/NT2/034A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
15.11.2023
Lecturers:Anja De Kimpe is NT2-docente met specialisatie uitspraak/verstaanbaar spreken en grammatica. Sinds 1999 is ze werkzaam in het NT2-onderwijs aan volwassenen. Ze heeft brede ervaring met laaggeschoolden, traaglerenden en normaal lerenden.

Eva Faes was jarenlang NT2-leerkracht en leerkracht Nederlands in het tweedekansonderwijs. Daarnaast gaf ze ook Engels als vreemde taal in het volwassenenonderwijs. Sinds enkele jaren is ze verbonden aan de lerarenopleidingen kleuter-, lager én secundair onderwijs als lerarenopleider en onderzoeker.

Location

Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.