Education and Pedagogy

Interested?

More information
° 23/MK/018A NL

Als mentor kan je – samen met de directie en het voltallige lerarenkorps – actief bijdragen aan een warm onthaal van nieuwe leraren en hen begeleiden bij het stapsgewijs inwerken in hun nieuwe functie of omgeving.

Description

Gedurende dit traject verkennen we op een activerende manier de invulling van het mentorschap en de coachende aanpak. Het inspirerend coachen van Jef Clement (1947-2018) vormt de rode draad. Door middel van concrete oefeningen ervaar je deze aanpak en kan jij je deze gaandeweg eigen maken. Daarnaast reiken we kaders aan om de aanvangsbegeleiding te organiseren en komen tal van praktijkvoorbeelden aan bod.

Het traject is bedoeld voor mentoren aanvangsbegeleiding.

Program

Deze zeven thema’s staan centraal gedurende het traject:

  • aanvangsbegeleiding doorgelicht;
  • startende leraren: profiel en behoeften;
  • de mentor: wie ben ik en waar sta/ga ik voor;
  • coachende aanpak: grondhouding, en coachende vaardigheden;
  • coachende gesprekken voeren aan de hand van de GRROW;
  • aanvangsbegeleiding en de coachende aanpak;
  • persoonlijke leervragen i.k.v. de coachende aanpak als mentor.

Het aanreiken van theoretische kaders gebeurt op een activerende manier, steeds gelinkt aan de praktijk van het mentorschap. Aan de hand van verschillende oefeningen is het mogelijk om de coachende aanpak te oefenen, de effecten zelf te ervaren en met eigen leervragen aan de slag te gaan. De gehanteerde aanpak en de gedeelde praktijkvoorbeelden bieden inspiratie voor de invulling van het mentorschap.

Course number:
23/MK/018A
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Education and Pedagogy
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
05.10.2023
Lecturers:Els Tanghe heeft jarenlange onderwijservaring als leraar, mentor-coach en coördinator in verschillende zorgopleidingen en de lerarenopleiding. Momenteel werkt ze als lerarenopleider binnen de educatieve masteropleiding van de Universiteit Antwerpen.
Location

CNO, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.