De aanpak van hoofdpijn in de kinesitherapeutische praktijk

Starts on 23.02.2024

Physiotherapie

Interested?

More information
° IC_HPK24 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , Manuele therapie , Multidisciplinair , Neurologische aandoeningen

Description

Deze 2-daagse navorming legt de focus op de kinesitherapeutische indicaties en contra-indicaties bij hoofdpijnpatiënten. De opleiding start met de diagnostische criteria van de verschillende types van hoofdpijn volgens de ‘International Classification of Headache Disorders’ of afgekort ICHD-3 classificaties. Dit aspect wordt gegeven door Dr. Nicolas Vandenbussche van de dienst neurologie van het UZ Gent en verbonden aan Universiteit Gent. Daaropvolgend wordt door Prof. Dr. Willem De Hertogh, verbonden aan Universiteit Antwerpen, de pathofysiologie uitgewerkt van de meest gangbare hoofdpijnpresentaties in de kinesitherapeutische praktijk met name spanningshoofdpijn en migraine (primaire hoofdpijn) en secundaire hoofdpijn ten gevolge van cranio-cervicale disfuncties. Er wordt per type hoofdpijn dieper ingegaan op de diagnostische criteria, het klinisch onderzoek en relevante behandelaspecten. Dit wordt dan per topic in de praktijk gedemonstreerd en uitgevoerd zodat je er als therapeut onmiddellijk mee aan de slag kan gaan in je eigen praktijk.

Leerdoelen

1. Voor de kinesitherapeut / manueel therapeut relevante hoofdpijnvormen leren herkennen en van mekaar onderscheiden, en screenen op relevante rode vlaggen;

2. Een klinisch onderzoek samenstellen, uitvoeren en interpreteren, rekening houdend met het hoofdpijntype;

3. Een behandeling opstellen, uitvoeren en opvolgen, rekening houdend met het hoofdpijntype.

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Program

Dag 1:

09.00u - 10.30u: Classificatie en differentiaaldiagose volgens ICHD3 en medische aanpak (Dr. Nicolas Vandenbussche)

10.30u -11.00u. Pauze

11.00u -12.30u: Cervicogene hoofdpijn - Pathofysiologie, evidentie, klinisch redeneren (W. De Hertogh)

12.30u - 13.30u: Lunch

13.30u - 15.00u: Vervolg + therapie cervicogene hoofdpijn, met focus op ‘articulair’ (B. Vanthillo / W. De Hertogh)

15.00u - 15.30u: Pauze

15.30u -17.00u: Vervolg + therapie cervicogene hoofdpijn, met focus op ‘articulair’ (B. Vanthillo / W.De Hertogh)

Dag 2:

09.00u - 10.30u: Spanningshoofdpijn Pathofysiologie, evidentie, klinisch redeneren (W. De Hertogh)

10.30u-11.00u. Pauze

11.00u - 12.30u: Therapie Spanningshoofdpijn (W. De Hertogh / K. De Meulemeester), met focus op ‘myofasciaal’

12.30u - 13.30u: Lunch

13.30u - 15.00u: Vervolg + therapie Spanningshoofdpijn (Spanningshoofdpijn (W. De Hertogh), met focus op ‘motorische controle’

15.00u - 15.30u: Pauze

15.30u - 17.00u: Casuistiek

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, broodjesmaaltijd en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. ((goedgekeurd)) ACREHAB - DV.O103194. Zie voorwaarden op onze infopagina.

Accreditatie bij Pro-Q-Kine.

Course number:
IC_HPK24
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Physiotherapie
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
23.02.2024
Lecturers:
Willem De Hertogh
Kayleigh De Meulemeester
Bart Vanthillo
Nicolas Vandenbussche
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.