Law

Interested?

More information
° Curatoren NL
Tags: Alles

Description

Gandaius Academy en Utopix bundelen de krachten voor een volledig nieuwe curatorenopleiding. In een cyclus van acht namiddagen biedt de opleiding een overzicht van alle aspecten van het (insolventie)recht die van cruciaal belang zijn voor toekomstige curatoren. De individuele sessies zijn ook afzonderlijk toegankelijk voor deelnemers die zich verder in bepaalde aspecten van het insolventierecht willen verdiepen.

De opleiding wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en hecht daarom bijzonder belang aan een goede mix tussen het aanreiken van zeer concrete, praktische inzichten en leiddraden voor curatoren enerzijds en een theoretisch onderbouwd kader anderzijds. Deze keuze wordt ook gereflecteerd in de namen van de docenten die, ongeacht of ze practicus, academicus of beiden zijn, absolute experten zijn in hun vakgebied.

Program

  • Sessie 1 - Wegwijs in Boek XX WER - 22/09/2022
  • Sessie 2 - De werking van zekerheden bij faillissement en de opmaak van een rangregeling door de curator - 29/09/2022
  • Sessie 3 - Praktische afhandeling van het faillissement - enkele belangrijke topics - 6/10/2022
  • Sessie 4 - Balanslezen: aan de hand van casussen - 13/10/2022
  • Sessie 5 - Faillissementsmisdrijven en fraude - 20/10/2022
  • Sessie 6 - Personeel en faillissement, een moeilijke en complexe oefening - 27/10/2022
  • Sessie 7 - Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement - 10/11/2022
  • Sessie 8 - Faillissement van natuurlijke personen (kwijtschelding) - 17/11/2022

Remarks

  • Inschrijven via www.utopix.be.
  • OVB: C-2021-1627 - Curatorenopleiding erkend voor 32 punten of 4 punten per sessie.

Course number:
Curatoren
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.