Criminologie vandaag

Starts on 01.02.2024

Law

Interested?

More information
° GA053-criminologie NL
Tags: Criminologische wetenschappen

Description

De opleiding ‘criminologie vandaag’ biedt een uitdagend programma. De zes namiddagsessies ‘on campus’ zijn interessant voor juristen en criminologen die hun kennis rond criminologie wensen op te frissen en vooral willen actualiseren. De inhoud van de sessies bewandelt gedeeltelijk de noodzakelijke basisinformatie rond criminologie, alsook enkele actuele tendensen.

Inhoud

Module 1 biedt een overzicht van de criminologische relatie. Daarbij is aandacht voor het slachtoffer, de dader, de criminaliteit zelf, de oorzaak van en de reactie op criminaliteit. Verder wordt meer ingegaan op de ‘oorzaak’, en wordt er aldus een overzicht van de voornaamste criminologische stromingen gegeven, met de culturele criminologie als meest actuele stroming.

In de drie daaropvolgende modules belichten de sprekers drie interessante en actuele criminaliteitsfenomenen, zijnde de kunstcriminaliteit (module 2), de georganiseerde misdaad (module 3), en de cybercrime (module 4).

De twee laatste modules houden verband met de ‘reactie’ op criminaliteit, en handelen over de private veiligheid (module 5) en de inlichtingendiensten (module 6).

Program

  • Module I: Criminologische relatie – Criminologische stromingen – Culturele criminologie (1/02/2024)
  • Module II: Kunstcriminaliteit (8/02/2024)
  • Module III: Georganiseerde misdaad (22/02/2024)
  • Module IV: Cybercriminaliteit (29/02/2024)
  • Module V: Private veiligheid (7/03/2024)
  • Module VI: Inlichtingendiensten (14/03/2024)

Remarks

  • Voor deze opleiding werd tussenkomst aangevraagd bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO).
  • Inschrijven voor een aparte module is mogelijk.
  • Er wordt een opname voorzien van iedere module.

Course number:
GA053-criminologie
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
01.02.2024
Lecturers:
Marc Cools
Mathias Desmet
Jelle Janssens
Gert Vermeulen
Pieter Leloup
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.