(Bio)Engineering

Interested?

More information
° BD2022 NL
Tags: Kort- en langlopende opleidingen

Description

Deze opleiding is breed opgevat en behandelt de belangrijkste aspecten van vergaring, beheer, analyse en presentatie van data. Zo krijg je een totaalinzicht dat je beter in staat zal stellen om jouw Big Data efficiënt aan te wenden ten voordele van jouw onderneming.
De aangeleerde technische inzichten worden aangevuld met een degelijk basisinzicht in de juridische uitdagingen rond Big Data projecten zoals privacy en gegevensbescherming, intellectuele eigendomsrechten, open data en andere relevante topics.


Big Data kunnen worden omschreven als gegevenscollecties die niet efficiënt met traditionele gegevensbeheer en gegevensverwerkingstechnieken kunnen worden behandeld. Bepalende factoren daarbij zijn de grotere datavolumes, de grotere snelheden waarmee de data worden aangeboden en de grotere variëteit aan dataformaten en de kwaliteit van de data. De tendens naar Big Data wordt gevoed door de almaar groeiende beschikbaarheid van digitale informatie uit nieuwsbronnen, multimedia, sensors, ... en gaat gepaard met nieuwe uitdagingen om deze data efficiënt te kunnen verzamelen, opslaan, beheren, analyseren en presenteren.

Het inzetten van geavanceerde technologieën die specifiek zijn afgestemd op het verwerken van zeer grote hoeveelheden data, kan bedrijven helpen om beter tegemoet te komen aan de steeds groter wordende informatienoden die vaak vereist zijn om gegevensanalyse nog beter te kunnen onderbouwen. Een beter inzicht in de beschikbare data en een optimale exploitatie ervan levert de beste garantie om met meer kennis van zaken belangrijke beslissingen te onderbouwen en daar dan ook een concurrentieel voordeel mee te behalen.

Alle info en inschrijven: https://www.ugain.ugent.be/bigdata2022.htm

Program

Module 1: Gegevensbeheer

Module 2: Gegevensanalyse

Module 3: Gebruiksaspecten

Module 4: Juridische aspecten

Alle info en inschrijven: https://www.ugain.ugent.be/bigdata2022.htm

Course number:
BD2022
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
(Bio)Engineering, AI and Data Science, Bioengineering, Civil Engineer, Economics, Business and (Public) Management, Engineering Technology, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
09.11.2022
Contact person:
ugain@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.