Bicepspathologie in de schouder: van wetenschap naar praktijk

Starts on 07.10.2022

Kinesitherapy

Interested?

More information
° IC_BCP22 NL
Tags: Generiek toegankelijke kinesitherapie , sport

Description

Bicepspathologie in de schouder: van wetenschap naar praktijk:

In de schouderrevalidatie gaat pathologie van de biceps vaak gepaard met veel pijn en een moeilijke progressie. In vergelijking met rotator cuff pathologie is de biceps minder onderzocht en dus ook minder gekend. Tijdens deze cursus wordt eerst stilgestaan bij de meest recente inzichten omtrent de functie van de biceps. Is het caput longum belangrijk in de biomechanica en kinematica van de schouder of is deze structuur vooral een vervelende bron van pijn? Daarnaast worden verschillende aandoeningen gerelateerd tot de biceps besproken zoals SLAP-laesies, biceps tendinopathie, coracohumeraal impingement en de luxerende bicepspees. Er wordt besproken wat er in de literatuur gekend is omtrent het ontstaansmechanisme en behandeling. Naast de wetenschappelijke evidentie komt ook de praktijk aan bod met veel concrete handvaten voor het samenstellen en progressief opbouwen van oefenprogramma’s. Aangezien bicepspathologie vaak voorkomt in een sportieve populatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan sportspecifieke functionele oefentherapie om de schouder terug voor te bereiden op de sport.

Remarks

Onze cursussen gaan standaard door van 9u tot 17u, tenzij anders vermeld.

Koffiepauzes, lunch en cursusmateriaal zijn inbegrepen.

Betalen via kmo-portefeuille: 30% korting. IPVK - DV.O103194

Accreditatie aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Course number:
IC_BCP22
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2022 - 2023
Starting date:
07.10.2022
Lecturers:
Annelies Maenhout
Dorien Borms
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.