Bemiddelen in organisaties en met groepen, met specifieke aandacht voor onderwijscontext (2023-2024)

Starts on 22.02.2024

Psychology

Interested?

More information
° GA020-bemidd-org-gr NL
Tags: Bemiddeling

Description

Samenleven en samenwerken is in belastende omstandigheden lastig omdat verschillende partijen verschillende en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen hebben. Een probleem- en conflict oplossend proces kan in zo’n omstandigheden vastlopen waardoor de belanghebbenden eveneens vast komen te zitten. Dit is op korte termijn onhoudbaar omdat de samenwerking of het samenleven één aanslepend conflict wordt. De financiële, fysieke en psychologische schade wordt groot.

Als je als bemiddelaar ingeschakeld wordt in processen binnen een organisatie is het nodig om gesystematiseerd en gefaseerd te werk te gaan. Om dit als bemiddelaar te kunnen doen hanteren we enerzijds een methode ontwikkeld door Vialogos. Het uitgangspunt zijn de belangen die de levenskwaliteit van de betrokkenen bepalen. Ze worden zeer expliciet gemaakt en zijn het kader van een oplossing waarin de belangen van alle betrokkenen een plaats krijgen.

Vervolgens passen we het bemiddelingsmodel toe op de in kaart gebrachte problemen. Iedereen respecteren in wat voor hem / haar belangrijk is en de gemeenschappelijkheid achter het ogenschijnlijke verschil stilaan in kaart brengen zijn de sleutels om tot gedeelde en gedragen oplossingen te komen.

We hebben specifieke aandacht voor organisaties binnen een onderwijscontext. Binnen de sector onderwijs ligt heel wat potentieel om via bemiddeling conflicten/meningsverschillen aan te pakken. Dit hangt samen met de verregaande regelgeving binnen onderwijs, het feit dat een onderwijscontext de maatschappelijke diversiteit (dus ook veel verschil) weerspiegelt en de trend om in overleg tot een oplossing te komen belangrijk is voor de goede werking.

Het kan zowel gaan om meningsverschillen tussen school en ouders, tussen school en studenten, tussen medewerkers/teams onderling, tussen de school en andere externe instanties, tussen de studenten onderling. Er is dus een enorme variatie aan mogelijke soorten conflicten.

Specifieke aandachtspunten bij het werken met groepen / teams worden belicht en uitgeprobeerd.

Deze navorming wordt verzorgd door Franky De Meyer (bemiddelaar, trainer VCOK) in samenwerking met Bart Libbrecht (Vialogos).

Program

  • Sessie 1 - donderdag 22/02/2024
  • Sessie 2 - donderdag 29/02/2024
  • Sessie 3 - donderdag 07/03/2024
  • Sessie 4 - donderdag 14/03/2024

De sessies starten telkens om 9u30 en eindigen om 15u30. Er wordt een pauze voorzien van één uur, met lunch.

Remarks

Inschrijven kan enkel voor de volledige reeks.

Course number:
GA020-bemidd-org-gr
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Psychology, Law, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
22.02.2024
Lecturers:
Franky De Meyer
Bart Libbrecht
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Leslokaal 5.1

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.