Law

Interested?

More information
° OPL002 NL
Tags: Communicatie, taal, literatuur

Description

De juridische opleiding "Beëdigd Vertalen en Tolken” wordt verzorgd door de vakgroep Vertalen, Tolken en Meertalige Communicatie en start jaarlijks in december. Van 23 augustus tot 31 oktober 2021 kun je je inschrijven voor de opleiding van 2021-2022.

Program

De opleiding beëdigd vertalen bestaat uit de volgende modules:

 • Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures
  (schriftelijk examen)
 • Inleiding tot het strafrecht en –procedures
  (schriftelijk examen)
 • Terminologie
  (werkstuk)
 • Deontologie voor beëdigde vertalers
  (schriftelijk examen)
 • Tekstsoorten
  (schriftelijk examen)
 • Oefeningen beëdigd vertalen
  (permanente evaluatie)

De opleiding beëdigd tolken bestaat uit de volgende modules:

 • Inleiding tot het burgerlijk recht en procedures
  (schriftelijk examen)
 • Inleiding tot het strafrecht en –procedures
  (schriftelijk examen)
 • Terminologie
  (werkstuk)
 • Deontologie voor beëdigde tolken
  (schriftelijk examen)
 • Interactie binnen politie- en gerechtscontexten
  (examen)
 • Oefeningen, simulatieoefeningen en stages beëdigd tolken
  (permanente evaluatie)

Remarks

Deelnemers kunnen het certificaat ‘Beëdigd tolken’ of ‘Beëdigd vertalen’ halen als ze slagen voor de theoretische en de praktische opleidingsonderdelen. De opleidingen Beëdigd tolken en Beëdigd vertalen werden allebei erkend door de Federale Overheidsdienst Justitie.

Lees grondig alle informatie na op de opleidingspagina van VTC.

Inschrijven doe je door het juiste formulier in te vullen. Elke inschrijving wordt apart beoordeeld.

Course number:
OPL002
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.12.2021
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.