Medicine

Interested?

More information
° DLLL000018 NL
Tags: Audiologische Wetenschappen , Logopedische Wetenschappen

Description

De opleiding is van belang voor een erkenning als audicien.

De volgende opleiding gaat door in het voorjaar van 2024 met name vanaf 12 februari 2024.

Indien je enkel de stage en het eindwerk moet vervolledigen, dan kan je inschrijven tot 3 juni 2024.

Gelieve bij interesse eerst contact op te nemen met prof. Hannah Keppler (Hannah.Keppler@UGent.be)

Program

Het studieprogramma bestaat uit een theoretische en praktische module.

Voor de theoretische module moeten de studenten de volgende opleidingsonderdelen (*) hebben gevolgd:

  • Prothetische audiologie (opleidingsonderdeel uit het 2e jaar Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie)
  • Prothetische en rehabilitatieve audiologie (opleidingsonderdeel uit het 3e jaar Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie)
  • Klinische audiologische en wetenschappelijke aspecten van het cochleair implantaat (opleidingsonderdeel uit de Mater of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie).

(*) Studenten die één of meerdere van de opleidingsonderdelen volgden en hiervoor reeds een credit hebben verworden, kunnen een aanvraag indienen bij de verantwoordelijk van deze permanente vorming voor het bekomen van (een) vrijstelling(en).

Daarnaast bestaat de theoretische module uit het maken van een eindverhandeling in verband met een onderwerp relevant voor de prothetische audiologie. Na het indienen van een papieren en elektronische versie van de eindverhandeling moet deze worden verdedigd.


De praktische module bestaat uit minimum 150 tot maximum 300 uur stage bij een door het RIZIV erkend audicien en het bijwonen van minimum 2 studiedagen met betrekking tot de prothetische audiologie. De aanwezigheid op deze studiedagen moet gestaafd kunnen worden met een getuigschrift van de organisatoren van de studiedag.

Voor meer info kan je contact opnemen met Prof. Keppler.

Course number:
DLLL000018
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Medicine, Health Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
12.02.2024
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.