Asielrecht voor vertalers en tolken

Starts on 01.03.2022

Law

Interested?

More information
° OPL005 NL
Tags: Communicatie, taal, literatuur

Description

Deze module gaat in op de belangrijkste begrippen en procedures uit het asielrecht.

Het vluchtelingen- en het asielrecht situeren zich op het snijpunt van algemeen migratierecht en de universele mensenrechten. Terwijl regelgeving en beslissingen over wie, onder welke voorwaarden en volgens welke procedure, toegang krijgt tot het grondgebied, er mag verblijven en ervan verwijderd moet worden (migratierecht), traditioneel tot de nationale soevereiniteit van de staat behoort, kunnen mensenrechten daar beperkingen aan stellen. Een staat mag migranten die vervolging of andere ernstige schendingen van hun meest fundamentele rechten vrezen, niet zonder meer weigeren of terugsturen. Het toegangs- en verblijfsrecht van dergelijke migranten en de procedures om een ‘internationaal beschermingsstatuut’ (asiel) te bekomen, zijn in België grotendeels geregeld door het internationale vluchtelingenrecht: de vluchtelingenstatus in het Vluchtelingenverdrag van Genève; de subsidiaire bescherming en asielprocedures in gemeenschappelijke EU-reglementering.

Praktisch

  • Die modules vinden plaats vanaf 8 deelnemers, en kunnen gevolgd worden door de deelnemers van de permanente vorming of door beëdigde tolken en vertalers die zich willen bijscholen.

  • De lessen worden normaal gezien over twee avonden verspreid. Precieze data zijn nog niet bekend, maar de modules vinden jaarlijks in maart of april plaats (meer info volgt jaarlijks begin februari).

  • Wie in 2020-2021 ingeschreven was voor Beëdigd tolken kan gratis één bijscholing volgen. Meld op het inschrijvingsformulier dat je je voucher daarvoor wil gebruiken.

  • Wie nog vragen heeft over de permanente vorming of over de bijscholingen, kan mailen naar beedigd-tolken@ugent.be of beedigd-vertalen@ugent.be. De meeste vragen worden echter op deze website beantwoord. Voor u contact opneemt, gelieve dus eerst deze webpagina en onze 'Vaak gestelde vragen' (FAQ) grondig te overlopen.

Je kan alles nog eens nalezen op de website van Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Course number:
OPL005
Type:
Short- en long-term programmes
Area of interest:
Law, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
01.03.2022
Lecturers:
Ruben Wissing - https://humanitiesacademie.ugent.be/lesgever/ruben-wissing
Contact person:
humanitiesacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.