On demand webinar: De nieuwe Betekeningsverordening en de nieuwe Bewijsverordening

24.10.’22

Interested?

More information
° WEB: Betekenings-en-bewijsverordening NL
Tags: Webinars

Description

Op 1 juli 2022 zijn de nieuwe regels over de grensoverschrijdende bewijsverkrijging binnen de Europese Unie in werking getreden. Hetzelfde geldt voor de regels over de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen de verschillende lidstaten.

De praktijkgerichte studieavond op 24 augustus bood een overzicht van de wijzigingen die de nieuwe Bewijsverordening (2020/1783) en Betekeningsverordening (2020/1784) hebben teweeggebracht. Daarnaast werd ook stilgestaan bij de krachtlijnen van de grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening en/of kennisgeving binnen de Europese Unie en een aantal rechterlijke uitspraken onder de loep genomen.

Bekijk nu alsnog dit webinar!

Program

  • 15 min Inleiding - prof. dr. Diederik Bruloot (Hoofddocent UGent, Directeur Gandaius Academy)
  • 25 min De nieuwe Bewijsverordening - prof. dr. Cedric Vanleenhove (Docent internationaal privaatrecht UGent en ULiège)
  • 50 min De nieuwe Betekeningsverordening - prof. dr. Wannes Vandenbussche (Docent burgerlijk procesrecht UGent, advocaat aan de Balie van Brussel)
  • 30 min Vragen en debat

Remarks

Erkenning door OVB, IGO, NKGDW voor 2 punten.

Course number:
WEB: Betekenings-en-bewijsverordening
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
24.10.2022
Lecturers:
Wannes Vandenbussche
Cedric Vanleenhove
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.