05.12.’23

Interested?

More information
° GA067-Drugsgerelateerd onderzoek NL
Tags: Criminologische wetenschappen , Rechtsdomeinen

Description

Deze Voorsprong-serie trakteert ons op vier interessante drugsgerelateerde onderzoeken van jonge onderzoekers aan onze faculteit: Sophia De Seranno buigt zich over een netwerkanalyse van de synthetische drugsmarkt in België; Marjolein De Pau heeft het over drugshulpverlening in de gevangenis; Marthe Ongenaert informeert ons over de opkomende legale cannabisindustrie, en Eva Blomme vertelt ons meer over drugsbeleid op papier versus drugsbeleid in de praktijk. Na de uiteenzettingen is er gelegenheid tot vraagstelling.

Program

18.00-18.30

It is not about what you know, but who you know: Een netwerkanalyse van de synthetische drugsmarkt in België (Sophia De Seranno)

18.30-19.00

Drugshulpverlening in de gevangenis: Welke richting moeten we uit? (Marjolein De Pau)

19.00-19.30

De opkomende legale cannabisindustrie: schadelijke bedrijfspraktijken aan de horizon? (Marthe Ongenaert)

19.30-20.00

Het Belgisch drugsbeleid geëvalueerd: drugsbeleid op papier versus drugsbeleid in de praktijk (Eva Blomme)

20.00 - Gelegenheid tot vraagstelling

Gandaius Voorsprong

Onder het label “Gandaius Voorsprong-serie” geven wij graag het woord aan nieuwere namen in de onderzoekswereld, met name aan (jonge) onderzoekers van de faculteit Recht en Criminologie. Zij delen de resultaten van inzichten die ze opdeden in het kader van hun lopend doctoraatsonderzoek, met bijzondere aandacht voor de praktische toepassing ervan in het werkveld.

Course number:
GA067-Drugsgerelateerd onderzoek
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Health Sciences, Law
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
05.12.2023
Lecturers:
Sophia De Seranno
Marjolein De Pau
Marthe Ongenaert
Eva Blomme
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.