Van wetenschap naar 'there is no alternative'. Een kritische geschiedenis van de pandemie

10.10.’22

Interested?

More information
° nvt NL
Tags: sociale-geschiedenis-pandemie

Studium Generale lezing door Bert De Munck

Description

Elk najaar organiseert de Universiteit Antwerpen op acht maandagavonden een reeks gratis lezingen om mensen samen te brengen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke avond begint om 19.30 uur met een lezing van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en publiek. De lezingen worden in het Nederlands gegeven.

Program

Maandag 10 oktober 2022 - 19.30 uur

In tijden van fake news en complotdenken geloven we graag dat wetenschap volstrekt neutrale en objectieve feiten aanlevert. Onder het motto ‘follow the science’ werd tijdens de Covid-19 pandemie gesteld dat beleid zich enkel maar hoeft te baseren op door experts aangeleverde data. Mensen die dit in vraag stelden werden in het beste geval ‘postmodernisten’ genoemd, als zouden ze wetenschap reduceren tot ‘een constructie’ of ‘een mening’. Nochtans is de werkelijkheid veel complexer dan de zwart-wit-tegenstelling wetenschap versus fake news doet vermoeden. In deze lezing zal vanuit een historisch en wetenschapsfilosofisch perspectief worden aangetoond dat wetenschap geen neutrale en objectieve data aanlevert. Met de pandemie als casus zal worden geargumenteerd dat wetenschappelijke gegevens onvermijdelijk getekend zijn door de historische context waarin ze tot stand komen, dat ze verweven zijn met politieke referentiekaders en dat ze, bijgevolg, politieke en ethische keuzes veronderstellen – zoniet opdringen. Tijdens de pandemie was dit de keuze om op het biologische overleven te focussen, waar geen alternatief voor leek te bestaan. Een historische genealogie van de rol van de wetenschap in de pandemie zal duidelijk maken waarom we geen alternatief zagen.

Course number:
nvt
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Social Sciences, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
10.10.2022
Lecturers:
Bert De Munck (Universiteit Antwerpen - sociale geschiedenis)
Contact person:
studgen@uantwerpen.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.