"Testing the waters" - Uitdagingen voor het waterkwantiteitsbeleid nav het Peilbesluit en de Grondwatertrein

08.10.’24

Interested?

More information
° GA119-Testing the waters NL Available online
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Na een reeks droge zomers en natte winters in combinatie met nieuwe uitspraken (het Grondwaterarrest, het drainagebesluit van de Europese Commissie,…) kwam het Vlaamse waterkwantiteitsbeleid onder druk te staan. Het beleid reageerde met een programmatische tool, onder de vorm van een Peilbesluit, naar Nederlands voorbeeld. Daarnaast wordt het vergunningenbeleid rond drainage, drooglegging, grondwaterwinning,… bijgespijkerd via de Grondwatertrein en het Verzameldecreet Water. Tijdens deze studiedag geven de “mensen uit het veld” hun kijk op de nieuwe evoluties en staan ze stil bij kansen en uitdagingen.

Program

Deze studiedag gaat fysiek door in de Faculteit Recht & Criminologie te Gent, zonder livestream. We maken wel een opname die achteraf kan bekeken worden, bv. indien u verhinderd bent.

Verwelkoming

9u00 – 9u10: Hendrik SCHOUKENS

Inleiding

9u10 - 9u30: Ine RENSON

Peilbesluiten

9u35 – 10u00: Situering Peilbesluit – Koen MARTENS (VMM)

10u05 – 10u30: Visie landbouw – consulent Boerenbond

Pauze

10u45 – 11u10 Visie natuur – Matthias STRUBBE (Natuurpunt)

11u15 – 11u40 Visie waterbeheerder – Bart AUBROECK (Provincie Antwerpen)

11u45 – 12u00 Wrap-up Hendrik SCHOUKENS

Middagpauze

Grondwater

13u00 – 13u20: Waterkwantiteitsbeleid vanuit wetenschappelijk perspectief - Patrick WILLEMS (KULeuven)

13u35 – 14u00 Recente rechtspraak waterkwantiteit – Ann CARETTE (UAntwerpen)

14u05 – 14u45 – Wat brengen Grondwatertrein en Verzameldecreet Water? – Peter DE SMEDT (LDR Advocaten) en Hendrik SCHOUKENS (UGent)

Paneldiscussie

14u50 - 15u50:

  • Robin VERACHTERT (Natuurpunt)
  • Leen FRANCHOIS (Boerenbond)
  • Koen MARTENS (VMM)
  • Moderator Wim VAN GILS (Minaraad)

Dankwoord

15u50 – 16u00 - Hendrik SCHOUKENS

Netwerkreceptie

16u00 - 17u00

Remarks

Een organisatie van:

- Centrum voor Milieu- en Energierecht
- Universiteit Gent
- Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht
- Dryade

Deze studiedag kwam mede tot stand met de steun van de Nationale Loterij. Dankzij de spelers kon de Nationale Loterij het project “Voldoende proper water voor huidige en toekomstige generaties” ondersteunen.

Course number:
GA119-Testing the waters
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2024 - 2025
Starting date:
08.10.2024
Lecturers:
Hendrik Schoukens
Ine Renson
Koen Martens
Matthias Strubbe
Bart Aubroeck
Patrick Willems
Ann Carette
Wim Van Gils
Peter De Smedt
Leen Franchois
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information
Available online

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.