Tandheelkundige zorg voor sociaal kwetsbare patiënten

05.10.’23

Interested?

More information
° DLLL000078 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In deze studiedag wordt dieper ingegaan op de professionele zorg voor maatschappelijk kwetsbare patiënten. Als inleiding worden de mechanismen blootgelegd die leiden tot zorgachterstand bij personen met een sociale kwetsbaarheid, maar ook kwetsbare ouderen. Naast een probleemschets wordt ook ingegaan op mogelijke oplossingen: wat doet de overheid, en welke hulp en praktische tips kan ik als individuele practicus benutten om een zo optimaal mogelijke zorg te leveren.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Course number:
DLLL000078
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
05.10.2023
Lecturers:
Martijn Lambert
Lynn Janssens
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.