Sustainability reporting: lessen vanuit de praktijk en de academische wereld

27.01.’23

Interested?

More information
° Sustainability reporting NL
Tags: Volledig aanbod , Studiedagen , Accountancy - non-profitsector , Accountancy - publieke sector , Accountancy - private sector

Description

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij.

The European Green Deal klinkt jou waarschijnlijk niet onbekend in de oren. De doelstelling van de Green Deal: klimaatneutraal zijn in 2050. De EU neemt maatregelen ter motivatie van duurzame groei, Corporate Sustainability Reporting Directive maakt hier onderdeel van uit.

De Corporate Sustainability Reporting Directive, wat?!

Dit is een nieuwe EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportering waarbij organisaties worden verplicht om te rapporteren over de milieu en sociale impact van hun activiteiten.

De CSRD vervangt én verbetert de huidige NFRD (Non financial reporting directive) richtlijnen en staat centraal in de European Green Deal.

Het doel? De duurzaamheidsrapportering betrouwbaarder, transparanter en toegankelijker maken. Het maakt het ook makkelijker om de duurzaamheidsinformatie tussen ondernemingen te vergelijken.

Voor wie? Alle grote ondernemingen en ondernemingen met effecten die op een gereglementeerde markt in de EU genoteerd zijn, met uitzondering van de micro-ondernemingen. Dit is ook van toepassing voor alle moederondernemingen van grote groepen.

Vanaf wanneer? De nieuwe richtlijnen gelden voor alle duurzaamheidsrapporteringen vanaf januari 2024. Dit wil zeggen dat organisaties in 2023 alle nodige data zullen verzamelen, het is dus van uiterst belang dat je op de hoogte bent van deze nieuwe Europese richtlijnen.

Zegt de term “Corporate Sustainability Reporting Directive” jou nog niks? Geen nood! Tijdens onze studiedag maak je kennis met de nieuwe EU-maatregelen opgesteld door de Europese Commissie.

We gaan aan de slag met de nieuwe richtlijnen voor duurzaamheidsrapporteringen, zowel door praktijk cases te bekijken als door inzichten te verwerven uit de academische wereld.

Iedereen is welkom op onze studiedag over sustainability reporting, we kijken er naar uit jou te mogen ontmoeten!

Doelgroep

Chief financial officers, bedrijfsrevisoren, finance managers, controllers, CSR managers, interne auditeurs, lokale besturen, intercommunales en allen die interesse hebben in duurzaamheidsrapportering.

Program

8.30 Ontvangst met koffie

9.00 Keynote - Toelichting bij de nieuwe Europese richtlijn

Dhr. Sven Gentner - Head of Unit Corporate reporting, audit and credit rating agencies van de Europese Commissie

9.30 De geloofwaardigheid van sustainability reporting

Prof. Dr. Ignace De Beelde - Universiteit Gent - Hoogleraar financial audit

10.00 Rol van de economische cijferberoepen bij de opmaak en certificering van de duurzaamheidsrapportering

Mevr. Liesbet Vandenabeele - Moore Global - Bedrijfsrevisor

10.30 Koffiepauze

11.00 De interactie tussen sustainability reporting en management control

Prof. Dr. Sophie Hoozée - Universiteit Gent - Hoofddocent management accounting & beheerscontrole

11.30 Aanpak, opportuniteiten en valkuilen bij de opmaak van de duurzaamheidsrapportering – getuigenis vanuit de praktijk

Mevr. Ines Verschaeve - LIDL - Head of CSR

12.00 Sustainability indexes

Prof. Dr. Lies Bouten - IESEG School of Management, Lille - Hoofddocent sustainability accounting

12.30 Vraagsessie

13.00 Netwerkevent met lunch

Course number:
Sustainability reporting
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
27.01.2023
Lecturers:
Sophie Hoozée
Christophe Vanhee
Ignace De Beelde
Lies Bouten
Sven Gentner
Liesbet Vandenabeele
Ines Verschaeve
Contact person:
febacademy@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.