SUMMER SCHOOL: Phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer: een stand van zaken

15.06.’23

Interested?

More information
° GA056-SS-Phishing NL
Tags: Rechtsdomeinen , Andere domeinen , Summer School / Webinars / on demand

Description

Het aantal gevallen van phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer (zoals whaling, bankkluisfraude, factuurfraude, …) nam de voorbije jaren een hoge vlucht. Tijdens deze studienamiddag belichten een aantal experten de verschillende juridische facetten van dit fenomeen elk vanuit een eigen invalshoek. Bedoeling daarbij is in de eerste plaats het publiek informeren omtrent de precieze draagwijdte van het actuele juridische kader. Daarnaast worden een aantal tendensen in de rechtspraak blootgelegd, inzicht geboden in de aanpak vanuit de parketten en een aantal punten tot verbetering van het bestaande wettelijke kader naar voor geschoven.

Program

1. Inleiding - Diederik Bruloot, hoofddocent UGent, advocaat

2. Overzicht van het actuele juridische kader inzake fraude in het betaalverkeer - Reinhard Steennot, hoogleraar UGent

3. Bestrijding van Phishing: de aanpak vanuit van de parketten - Jochen van Aalst, substituut-procureur des Konings te West-Vlaanderen – economische en financiële sectie

4. Het onderscheid tussen toegestane en niet-toegestane betaaltransacties - Glenn Heirman, advocaat DLA Piper, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen

5. Het aansprakelijkheidsregime bij fraude in het betaalverkeer – tendensen in de rechtspraak - Dominique Blommaert, partner Janson Baugniet, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Financieel recht

6. Q & A

Remarks

UITZONDERLIJK VERLENGD!

Om een attest van deelname te bekomen, dient u na het bekijken van de opname de controlevragen in te vullen. De link naar het online formulier is beschikbaar op het einde van de opname. Vul deze onmiddellijk in na het bekijken, u heeft hiervoor ten laatste tot 8 januari 2024 voor studiepunten via het FSMA. De opname is ook daarna nog beschikbaar, maar u kan dan geen erkende studiepunten meer ontvangen!

Course number:
GA056-SS-Phishing
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Starting date:
15.06.2023
Lecturers:
Diederik Bruloot
Reinhard Steennot
Jochen van Aalst
Glenn Heirman
Dominique Blommaert
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.