11.09.’23

Interested?

More information
° DLLL000097 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen

Description

Zondag 10 september 2023 is de dag van de zelfmoordpreventie. Gandaius Academy vestigt samen met The GHALL en de Dunant Academy de aandacht op deze dag.

In deze avondlezing worden facetrijke inzichten gepresenteerd: naast een criminologische en juridische insteek, zijn er ook bijdragen vanuit de huisartsenpraktijk en de neurologie.

Program

  • 17.30 - 18.00 uur: Ontvangst met broodjes
  • 18.00 - 18.30 uur: Grenzen tussen hulp bij zelfdoding en euthanasie (Sylvie Tack)
  • 18.30 - 19.00 uur: Suïcidaal gedrag bij gedetineerden (Louis Favril)
  • 19.00 - 19.30 uur: Zelfmoordpreventie en de huisartsenpraktijk (Peter Blondeel)
  • 19.30 - 20.00 uur: Suïcide en neurologische inzichten (Kurt Audenaert)
  • 20.00 - 20.30 uur: Vragenronde

Remarks

Doelgroep: Juristen – Artsen – Psychologen – Eenieder die meer over zelfmoordpreventie te weten wil komen

Course number:
DLLL000097
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Medicine, Health Sciences, Psychology, Law, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
11.09.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.