Actualia gerechtsdeurwaarders: nieuw statuut en de informatieverplichting inzake rechtsmiddelen

17.05.’23

Interested?

More information
° GA041-gerechtsdeurwaarders NL-EN Available online
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Het beroep van gerechtsdeurwaarder is niet weg te denken in het Belgische procesrecht. De gerechtsdeurwaarder heeft een belangrijke taak vóór en na het proces. Daarom juist wordt hij als openbaar, ministerieel ambtenaar onderworpen aan een bijzondere tuchtregeling. Een grote hervorming van het tuchtrecht van gerechtsdeurwaarders en notarissen werd voltrokken.

Ook het sociaal statuut van de gerechtsdeurwaarder kent een ommezwaai. Er wordt een leeftijdsgrens voor het ambt van gerechtsdeurwaarder ingevoerd. Er is sprake van digitalisering van het stageboekje. En er zijn wijzigingen in de materie van de benoemingsprocedures van gerechtsdeurwaarders, alsook veranderingen voor de waarnemende gerechtsdeurwaarder en het plaatsvervangingssysteem.

Bovendien is er sinds 1 januari 2023 een nieuwe informatieverplichting in werking getreden betreffende de vermelding van de rechtsmiddelen in exploten. Ook dat is een niet te miskennen aandachtspunt.

Vanuit de juridische dienst van de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders krijgen we deze interessante punten nauwkeurig toegelicht door mevrouw Charissa Voet (in het Nederlands) en mijnheer Nicolas Decock (in het Frans).

Program

  • 13.30 uur: Voorstelling van de sprekers en opening van de studienamiddag door voorzitter Prof. dr. Piet Taelman
  • 13.35 uur: Het actuele sociaal statuut en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarder - Le statut social et le droit disciplinaire actuels de l'huissier de justice (Nicolas Decock)
  • 15.30 uur: Pauze
  • 16.00 uur: Quelques nouveautés de procédure dans la pratique de l'huissier de justice - Enkele procedurenieuwigheden in de gerechtsdeurwaarderspraktijk (Charissa Voet)
  • 17.30 uur: einde - uitgeleide door voorzitter Prof. dr. Piet Taelman

Course number:
GA041-gerechtsdeurwaarders
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL-EN
Starting date:
17.05.2023
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium C

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.