14.12.’23

Interested?

More information
° nvt NL
Tags: rekenen - elektromechanica - geschiedenis - erfgoed

Spectrumlezing door Paul Levrie, Erwin Smet en Christophe Vande Velde

Description

Het uitvoeren van bewerkingen (operaties) met getallen, rekenen dus, is door de eeuwen heen altijd belangrijk geweest. Lang geleden deed men dat uitsluitend met de hand. Dat was vaak niet eenvoudig (bijvoorbeeld omdat de voorstelling van getallen zoals wij die nu kennen nog niet bestond), het kostte heel wat tijd en het resultaat was niet noodzakelijk bevredigend, niet in het minst omdat er wel eens fout werd gerekend.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat men op zoek ging naar allerhande rekenhulpmiddelen. Hierdoor kon men simpeler, sneller en secuurder rekenen. Heel wat van deze rekenhulpmiddelen hadden hun succes te danken aan het feit dat ze op één of meerdere van deze drie aspecten beter scoorden dan wat er tot dan voorhanden was. De uitvinder van een bepaald hulpmiddel of van de verbetering ervan, wilde hiervoor meestal wel iets terugkrijgen. Niet alleen erkenning maar ook financiële voordelen zijn hierbij het meest voor de hand liggend. De strijd tussen concurrenten, soms zelfs tot voor de rechtbank al dan niet op basis van octrooien, zorgde voor interessante ontwikkelingen en varianten bij de rekenhulpmiddelen.

In deze lezing zullen we het hebben over een selectie aan rekenapparatuur en de boeiende verhalen die er aan verbonden zijn. Het uitgangspunt hierbij is de eerste mechanische rekenklok van Schickard, waarvan het ontwerp dit jaar precies 400 jaar oud is (1623). Sommige verhalen gaan zelfs veel meer dan 400 jaar terug in te tijd, terwijl andere uit de vorige eeuw stammen.

Deze lezing kan gecombineerd worden met een bezoek aan de bijhorende tentoonstelling.

Program

Donderdag 14 december 14.15 - 16.30 uur

Remarks

Gratis

Inschrijven verplicht

Bijhorende expo

Course number:
nvt
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
(Bio)Engineering, AI and Data Science, Civil Engineer, Engineering Technology, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
14.12.2023
Lecturers:
Paul Levrie - Erwin Smet - Christophe Vande Velde

Universiteit Antwerpen

Paul Levrie: toegepaste ingenieurswetenschappen - wiskunde

Erwin Smet: elektromechanica

Christophe Vande Velde: chemie-biochemie - iPRACS / Intelligence in Processes, Advanced Catalysts and Solvents

Contact person:
spectrum@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.