Rubberdam: van basis tot gevorderd Module 1 & 2

20.12.’22

Interested?

More information
° DLLL000049 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Het gebruik van rubberdam is niet meer weg te denken uit de tandheelkundige praktijk. Hedendaagse adhesieve en endodontische behandelingen vragen namelijk een volledige isolatie en een aseptisch werkveld. Rubberdam biedt hier de beste oplossing en zorgt tegelijk voor retractie van de omliggende weefsels en optimale visualisatie.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent.

Program

Deze cursus is opgebouwd uit 2 modules, elk bestaande uit een theoretisch en een praktisch deel.

  • In de eerste module bespreken we een aantal algemene principes bij het gebruik van rubberdam en wordt ingegaan op materiaalkeuze en basistechnieken. Vervolgens worden een aantal basissituaties op fantoom ingeoefend.
  • In de tweede module worden meer complexe situaties besproken en vervolgens ook ingeoefend. Hierbij denken we aan de isolatie van afgebroken elementen, diepe boxen al dan niet in combinatie met deep margin elevation, distale boxen op eindstandige elementen, etc.

Na deze cursus hebt u de kennis en vaardigheid om rubberdam op een efficiënte en voorspelbare manier te gebruiken in uw praktijk.

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000049
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
20.12.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.