PUC Willy Delva 48: Hervorming van het verbintenissen- en goederenrecht

17.02.’22

Interested?

More information
° 2122-Delva48 NL
Tags: Alles , Advocaat , Magistraat (via IGO) , Notaris , Bedrijfsjurist , Alumni , Burgerlijk recht , Vennootschaps- en ondernemingsrecht , Ander rechtsdomein

Description

Op 1 november 2020 is het nieuw Burgerlijk Wetboek in werking getreden. In zijn eerste levensjaar was de inhoud nog beperkt tot het bewijsrecht (boek 8). Sinds 1 september 2021 is ook het nieuwe goederenrecht (boek 3) grotendeels in werking getreden. Momenteel bespreekt de Kamer de hervorming van zowel het verbintenissenrecht (boek 5) als de algemene bepalingen van het nieuw Burgerlijk Wetboek (boek 1). Het is dan ook tijd om de wijzigingen die de hervormingen van het goederen- en verbintenissenrecht met zich meebrengen, te analyseren en de gevolgen ervan na te gaan.

In de eerste vier sessies, zal telkens eerst een spreker een verbintenisrechtelijk aspect bespreken en zal vervolgens een andere spreker een eraan verwant goederenrechtelijk aspect behandelen. In de eerste sessie geven Ignace Claeys en Annelies Wylleman een inleidend overzicht van de voor de praktijk belangrijkste wijzigingen van beide hervormingen. Zij zullen daarbij ook aandacht geven aan de werking in de tijd. In de tweede sessie nemen Britt Weyts en Joke Baeck de regels inzake het ontstaan van verbintenissen respectievelijk zakelijke rechten voor hun rekening. Het tenietgaan van verbintenissen en zakelijke rechten wordt in de derde sessie behandeld door Thijs Tanghe en Charlotte Willemot. Wat er tussenin ligt, is het brede gamma van rechten, plichten en sancties, wat Michaël de Potter vanuit een verbintenisrechtelijke invalshoek (ook wat overmacht en imprevisie betreft) bekijkt terwijl Dorothy Gruyaert de goederenrechtelijke bril opzet.

In de slotsessie zal prof. dr. Jens Kleinschmidt van de Universiteit van Trier (Duitsland) de komende hervorming van voornamelijk het verbintenissenrecht met een rechtsvergelijkende blik onder de loep nemen.

Program

Sessie 1, Donderdag 17/02/2022 - Het overzicht: de grote nieuwigheden en de werking in de tijd

voorzitter: dhr. Michel Oosterlinck (Raadsheer Hof van Beroep Gent)

  • Verbintenisrechtelijk - prof. dr. Ignace Claeys (hoogleraar UGent, advocaat te Brussel)
  • Goederenrechtelijk - prof. dr. Annelies Wylleman (gewoon hoogleraar UGent, notaris)

Sessie 2, donderdag 24/02/2022 - Ontstaan van verbintenissen en zakelijke rechten

voorzitter: dhr. Arsène Colpaert (Raadsheer Hof van Beroep Gent)

  • Verbintenisrechtelijk - prof. dr. Britt Weyts (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat te Antwerpen)
  • Goederenrechtelijk - prof. dr. Joke Baeck (hoofddocent UGent)

Sessie 3, donderdag 10/03/2022 - Tenietgaan van verbintenissen en zakelijke rechten

voorzitter: dhr. Bart Wylleman (Raadsheer Hof van Cassatie)

  • Verbintenisrechtelijk - dr. Thijs Tanghe (advocaat te Brussel, postdoctoraal medewerker UGent)
  • Goederenrechtelijk - dr. Charlotte Willemot (praktijkassistent UGent, juridisch adviseur FedNot)

Sessie 4, donderdag 17/03/2022 - Rechten en plichten, overmacht en imprevisie, en sancties

voorzitter: prof. dr. Reinhard Steennot (Hoogleraar UGent)

  • Verbintenisrechtelijk - Michaël de Potter de ten Broeck (postdoctoraal medewerker UGent, referendaris Hof van Cassatie)
  • Goederenrechtelijk - prof. dr. Dorothy Gruyaert (docent KU Leuven)

Sessie 5, donderdag 24/03/2022 - The New Belgian law of obligations and European contract law: a comparative perspective

voorzitter: prof. dr. Marc Kruithof (Hoofddocent UGent)

  • Prof. Jens Kleinschmidt, Universität Trier

Remarks

De sessies kunnen gevolgd worden via fysieke aanwezigheid* in het auditorium en via livestream.

Elke sessie start om 18.30 uur met een ontvangstkoffie met broodjes*.

De lezingen starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

*Indien de coronamaatregelen dit toelaten

Naar jaarlijkse gewoonte worden de teksten van de voordrachten in een verslagboek gebundeld. Dit verslagboek (uitgegeven bij Kluwer) wordt nagestuurd.

Erkend als permanente vorming door Orde van Vlaamse Balies, Nationale Kamer van Notarissen, Instituut voor Bedrijfsjuristen en Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Accreditatie door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding is aangevraagd.

U wil inschrijven voor de volledige reeks? Dan geniet u van de uitzonderingsprijs 'volledige reeks'. Voeg dan a.u.b. elk van de 5 sessies EN het verslagboek toe aan uw winkelmandje. De uitzonderingsprijs selecteert u aan het einde van het bestelproces.

Course number:
2122-Delva48
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
17.02.2022
Lecturers:
Ignace Claeys
Annelies Wylleman
Joke Baeck
Britt Weyts
Thijs Tanghe
Charlotte Willemot
Michaël de Potter de ten Broeck
Dorothy Gruyaert
Jens Kleinschmidt
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium A

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.