01.03.’23

Interested?

More information
° D_A_22.23_PW NL
Tags: Inzichten voor mens en samenleving , Alle opleidingen

Description

In de lezingenreeks Psychology@WORK wil de Dunant Academie nieuwe onderzoeksinzichten binnen het domein van bedrijfspsychologie en personeelsbeleid onder de aandacht brengen. In deze reeks van vier interactieve lesavonden wordt er ingezoomd op de thema’s emotionele intelligentie, inclusieve vacatures opstellen, het gebruik van betrouwbare en valide meetinstrumenten en intercultureel effectief handelen.

Wat mag je verwachten?

Een boeiende reeks van vier interactieve lezingen waarin wetenschappelijke onderzoeksbevindingen vertaald worden naar praktische handvaten voor mensen in het werkveld. De sprekers zijn allen verbonden aan de Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving (PP09) van de Universiteit Gent.

Program

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen en sprekers per avond.

 1. Emotionele intelligentie: Gehypete onzin of sleutel tot werksucces?

  • Datum: woensdag 1/03/2023
  • Spreker: Prof. dr. Johnny Fontaine
  • Korte inhoud: Sinds de publicatie van boek “Emotional Intelligence” in 1995 door David Goleman, nu meer dan 25 jaar geleden, is het begrip emotionele intelligentie razendsnel doorgedrongen in het algemene taalgebruik. Het zou de sleutel zijn tot een meer volledig en professioneel succesvol leven. Intussen worden allerhande trainingen zowel in de privé als in de professionele sfeer aangeboden. Hoewel het begrip in het begin van de jaren 90 is ontwikkeld in de wetenschappelijke literatuur, wordt het bestaan van emotionele intelligentie in twijfel getrokken. Tijdens de lezing bespreken we het wetenschappelijke debat, wat onderzoek naar het meten en trainen van emotionele intelligentie ons leert en hoe het al dan niet kan bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving.

  • Ten laatste inschrijven op 21/02/2023

 2. Eerste hulp bij diverse vacatures

  • Datum: woensdag 29/03/2023
  • Spreker: Dr. Aylin Koçak en Prof. dr. Eva Derous
  • Korte inhoud: Ten tijde van arbeidsmarktkrapte is het cruciaal om als organisatie het juiste talent aan te trekken. Hiervoor maken vele organisaties gebruik van vacatures. Deze vacatures kunnen echter –onbedoeld– bepaalde groepen uit de samenleving afschrikken, zelfs wanneer deze kandidaten wél geschikt zouden zijn voor de positie. Organisaties kunnen dus zeker baat hebben bij een grondige en kritische analyse van hun vacatures. In de lezing ‘Eerste Hulp Bij Diverse Vacatures’ vat dr. Aylin Koçak haar onderzoeksbevindingen samen en geeft ze praktische ‘tips and tricks’ voor het opstellen van vacatures die geen talent afschrikken.
  • Ten laatste inschrijven op 21/03/2023
 3. Van Beter meten naar meer Weten! Het belang van valide en betrouwbare meetinstrumenten

  • Datum: woensdag 03/05/2023
  • Spreker: Drs. Berre Deltomme en Prof. dr. Bert Weijters
  • Korte inhoud: Het meten van psychologische- en gedragsvariabelen wint aan belang in onze maatschappij. Bedrijven laten graag weinig aan het toeval over en gebruiken allerhande metingen om inzichten te verkrijgen en geïnformeerde beslissingen te maken. Meetinstrumenten worden gebruikt als selectietools voor jobs of opleidingen, om juridische of klinische oordelen te vellen, inzicht te verkrijgen in consumentengedrag of om het HR beleid binnen een bedrijf vorm te geven. De bruikbaarheid van de meet- en testresultaten is echter afhankelijk van de betrouwbaarheid en validiteit van het gebruikte meetinstrument. Toch is hier zowel in de academische - als toegepaste praktijk vaak weinig aandacht voor en ondanks voortschrijdend psychometrisch inzicht blijven verouderde manieren van meten of omstreden testinstrumenten regelmatig gebruikt worden. Nochtans kunnen de meetresultaten een belangrijke impact hebben op het leven van mensen en op bedrijfskeuzes. In deze lezing wordt ingegaan op het verleden, het nu (o.a. op basis van een recente kleinschalige peiling bij meerdere bedrijven), en de toekomst van het “meten”; want zoals iedereen weet: Meten is Weten!
  • Ten laatste inschrijven op 25/04/2023
 4. Intercultureel effectief handelen als professional? Veel meer dan niet-discrimineren!

  • Datum: woensdag 31/05/2023
  • Spreker: Dr. Stijn Schelfhout en Prof. dr. Eva Derous
  • Korte inhoud: Interculturele interacties tussen professionals in werk, zorg, onderwijs en huisvesting enerzijds en sollicitanten, patiënten, leerlingen en huurders anderzijds, zorgen voor specifieke uitdagingen en problemen zoals etnische discriminatie en vooroordelen. Het EdisTools project is een FWO/SBO project dat erop gericht is een beter begrip te krijgen van etnische ongelijkheid en etnische discriminatie, zodat (vaak goedbedoelde of onbewuste) processen die hiertoe aanleiding geven, kunnen aangepakt worden. EdisTools wil hiervoor zowel inzetten op innovatieve, wetenschappelijke kennis als gebruiksvriendelijke trainingstools waarmee dienstverleners en organisaties in deze domeinen zelf aan de slag kunnen.
   Binnen EdisTools hanteren wij daarom een wetenschappelijk kader dat problemen zoals etnische discriminatie bekijkt vanuit een veel ruimer intercultureel effectiviteitsperspectief. Niet-discrimineren is immers geen synoniem voor intercultureel effectief handelen, terwijl etnische discriminatie ook maar één, negatief én heel beperkt stukje vormt van interculturele effectiviteit. Het betrouwbaar kunnen meten van interculturele effectiviteit is hierbij van cruciaal belang. Tijdens deze lezing geven wij dan ook een overzicht van het EdisTools project, met specifieke focus op hoe het “Direct Intercultural Effectiveness Simulation” of DIES-instrument theoretisch en praktisch tot stand kwam. Verder gaan wij dieper in op hoe het gesteld is met de interculturele effectiviteit van de Vlaamse professional en tot welke praktische e-Tools het DIES-instrument zal leiden in de toekomst. Met behulp van deze gebruiksvriendelijke en wetenschappelijk gevalideerde e-Tools kan het werkveld op relatief korte termijn zelf aan de slag om de interculturele effectiviteit van zijn professionele dienstverleners te verbeteren.
  • Ten laatste inschrijven op 23/05/2023

Remarks

Praktisch

Inschrijven

 • De prijs per avond (incl. drankjes tijdens het netwerkmoment) bedraagt 25€
 • Ugent studenten en Ugent personeelsleden genieten een kortingstarief
 • Inschrijven kan tot uiterlijk 1 week vóór de start van de lezing

Course number:
D_A_22.23_PW
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Psychology, Social Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
01.03.2023
Contact person:
dunantacademie@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.