Prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof: een praktische toelichting

11.05.’23

Interested?

More information
° 2223-Prejudiciële vragen NL
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Van de politierechtbank tot het Hof van Cassatie, van familierecht tot fiscale procedures, in alle mogelijke geledingen van de rechterlijke orde kan een advocaat, al dan niet op eigen initiatief, geconfronteerd worden met de nood om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Tegelijk is dit voor de meeste advocaten, net als voor de meeste rechters, niet bepaald routine. In deze lezing wordt op zeer praktische wijze bekeken wat de valkuilen, maar ook de mogelijkheden zijn van de prejudiciële procedure bij het Grondwettelijk Hof.

Program

18:30 Lezing

20:00 Vragen

Remarks

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194).

Course number:
2223-Prejudiciële vragen
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
11.05.2023
Lecturers:
Ann-Sophie Vandaele
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.