Pouch technique for treating single and multiple recessions

10.03.’23

Interested?

More information
° DLLL000064 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Naast de zg. coronaal verplaatste flap wordt de tunnelling of pouch techniek vaak toegepast voor de behandeling van gingivale recessies, al dan niet in combinatie met bindweefselgreffes. Vertikale ontlastingsincisies zijn niet noodzakelijk bij deze techniek waardoor een optimaal esthetisch resultaat kan worden bekomen. Anderzijds kent de pouch techniek een strikt indicatiegebied en blijkt ze techniekgevoelig. In deze lezing worden de indicaties en contra-indicaties voor de pouch techniek afgezet tegenover deze van de coronaal verplaatste flap aan de hand van wetenschappelijke inzichten en casuïstiek. Vervolgens worden “tips and tricks” gegeven voor een voorspelbare behandeling van solitaire en multipele gingivale recessies door middel van de pouch techniek. Richtlijnen worden gegeven voor combinatie met bindweefselgreffes.

Course number:
DLLL000064
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
10.03.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

De Rode Bol

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.