Phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer: een stand van zaken

01.06.’23

Interested?

More information
° GA056-Phishing NL
Tags: Rechtsdomeinen , Andere domeinen

Description

Het aantal gevallen van phishing en andere vormen van fraude in het betaalverkeer (zoals whaling, bankkluisfraude, factuurfraude, …) nam de voorbije jaren een hoge vlucht. Tijdens deze studienamiddag belichten een aantal experten de verschillende juridische facetten van dit fenomeen elk vanuit een eigen invalshoek. We willen daarbij in de eerste plaats het publiek informeren omtrent de precieze draagwijdte van het actuele juridische kader. Daarnaast willen we een aantal tendensen in de rechtspraak blootleggen, inzicht bieden in de aanpak vanuit de parketten en een aantal punten tot verbetering van het bestaande wettelijke kader naar voor schuiven. Op het einde van de studienamiddag is uitgebreid ruimte voorzien voor vraagstelling en debat vanuit het publiek.

Program

16.00 Inleiding - Diederik Bruloot, hoofddocent UGent, advocaat

16.10. Overzicht van het actuele juridische kader inzake fraude in het betaalverkeer - Reinhard Steennot, hoogleraar UGent

16.45 Bestrijding van Phishing: de aanpak vanuit van de parketten - Jochen van Aalst, substituut-procureur des Konings te West-Vlaanderen – economische en financiële sectie

17.20 Het onderscheid tussen toegestane en niet-toegestane betaaltransacties - Glenn Heirman, advocaat DLA Piper, wetenschappelijk medewerker UAntwerpen

17.55 Het aansprakelijkheidsregime bij fraude in het betaalverkeer – tendensen in de rechtspraak - Dominique Blommaert, partner Janson Baugniet, wetenschappelijk medewerker Instituut voor Financieel recht

18.30 Q & A

19.00 Einde

Course number:
GA056-Phishing
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Starting date:
01.06.2023
Lecturers:
Diederik Bruloot
Reinhard Steennot
Jochen van Aalst
Glenn Heirman
Dominique Blommaert
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium B

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.