Optimaliseer je succes bij kroon- en brugwerk : Een gids voor eenvoudige materiaalselectie van tandheelkundig keramiek

21.09.’23

Interested?

More information
° DLLL000076 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Wist je dat waarschijnlijk meer dan de helft van de technische falingen van kroon- en brugwerk te wijten zijn aan een foutieve materiaalkeuze en cementeerfouten die niet afgestemd zijn op het type keramiek ? Het verwarrende (over)aanbod van steeds ‘betere’ keramische varianten en de dikwijls oversimplifiërende sturing vanuit de tandlabo’s, maar ook het niet-vertrouwd zijn met materiaaleisen zoals preparatiedikte en buigsterkte liggen hier meestal aan de basis.

Deze dagcursus biedt de algemeen tandarts enkele sleutels aan om de juiste keuze te maken in het keramische arsenaal, afgestemd op het type van restauratie (inlay / onlay / overlay / facing / kroon / brugwerk), de esthetische wensen van de patiënt, de verwachte occlusale belasting en bijkomende factoren zoals verkleuring en resterende tandsubstantie. Deze basiskennis laat de practicus toe een correcte balans te vinden tussen weefselsparend prepareren enerzijds, en het behalen van optimale langetermijnresultaten op het vlak van hechting, sterkte en esthetiek anderzijds. In het voormiddagdeel worden kant-en-klare recepten aangeboden om voor elke indirecte restauratie het gepaste keramiek te selecteren.

Deze dagcursus bestaat uit een theoretisch deel met twee voordrachten in de voormiddag, en drie uur durende preklinische oefeningen op frasaco en esthetische modellen.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Course number:
DLLL000076
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
21.09.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.