16.11.’23

Interested?

More information
° 2324-ondersteunend-communiceren NL
Tags: Rechtsdomeinen , Bemiddeling

Description

In deze studienamiddag wordt gezocht naar middelen om de communicatie tussen de rechtsbeoefenaar en de persoon die zich niet goed verstaanbaar kan maken (door een mentale beperking, door autisme,…) gemakkelijker te doen verlopen. Inderdaad, personen met een handicap slagen er niet altijd in om te communiceren zoals personen zonder een handicap. Onder personen met een handicap die niet goed communiceren zijn er heel wat verschillende groepen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap, maar ook mensen met een spraak- of taalstoornis. Er bestaan geen uniforme richtlijnen die voorschrijven hoe een rechtsbeoefenaar (bijv. de Vrederechter) een persoon met een handicap die niet goed kan communiceren moet benaderen.

Mevrouw Verstrynge geeft goede tips en tricks, en laat ons meekijken in het arsenaal van mogelijke communicatie-instrumenten waaronder het SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren).

Remarks

Het letterwoord SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het is een veelgebruikte en heel toepasselijke vorm van ondersteunde communicatie, een communicatiesysteem waar zowel spreken als het gebruik van gebaren centraal staan. SMOG-gebaren zijn afgeleid van de Vlaamse Gebarentaal. Dit gebarensysteem is er voor mensen die moeilijkheden ondervinden in hun communicatie en helpt hen om beter te begrijpen en begrepen te worden. Als gevolg daarvan wordt ook het sociaal functioneren gestimuleerd.

Course number:
2324-ondersteunend-communiceren
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law, Language en Literature
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024
Starting date:
16.11.2023
Lecturers:
Valerie Verstrynge
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.