15.03.’23

Interested?

More information
° GA042-consumentenschulden NL
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Op 15 maart 2023 is het 'World Consumers Rights Day'. Gandaius Academy wil dit graag onder de aandacht brengen met een lunchlezing rond de minnelijke invordering van consumentenschulden.

Prof. dr. Reinhard Steennot belicht de klassieke principes van deze delicate invordering alsook de nieuwe ontwikkelingen. Consumenten worden vaak aangezet tot betaling van onbetaalde schulden buiten een uitvoerbare titel om. Zowel de schuldenaar-consument als de schuldeiser heeft in deze minnelijke fase rechten en plichten. De Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument is een jong twintigjarig basis-instrument dat het spanningsveld tussen de betrokken partijen, tussen de beroepsbeoefenaars in deze juridische setting, en tussen de partijen en de beroepsbeoefenaars onderling, in evenwicht probeert te houden. Dit is geen gemakkelijke oefening waaraan u hopelijk op 15 maart aanstaande zal deelnemen.

Program

  • 11:30 - 12:30 uur: Lezing
  • 12:30 - 13:00 uur: Vragenronde en lichte lunch

This is the day

Met het label "This is the Day" viert Gandaius op eigenzinnige wijze wereldwijde themadagen. Deze lezingen belichten steeds een actueel onderwerp, voor een breed publiek en worden begeleid door een lichte lunch.

Course number:
GA042-consumentenschulden
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Economics, Business and (Public) Management, Law
Language:
NL
Starting date:
15.03.2023
Lecturers:
Reinhard Steennot
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.