16.09.’22

Interested?

More information
° DLLL000036 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Hoorcollege + practicum - Minimaal invasieve endo: de toekomst? En hoe haal ik het beste uit mijn apexfinder?

Zowel in de vormgeving van wortelkanalen als in de endodontische toegang is er meer en meer een trend naar minimaal invasief. Begrippen als contracted, truss en ninja caviteiten verschijnen steeds vaker en bij de machinale vijlsystemen ziet men een continue ontwikkeling op gebied van flexibiliteit en breukweerstand. Daarenboven snijden deze instrumenten steeds minder dentine op plaatsen waar dit niet nodig of gewenst is.

Een recent voorbeeld van dergelijk systeem is TruNatomy. Dit systeem wordt gekenmerkt door een zeer conservatieve vormgeving coronaal, met behoud van voldoende apicale reiniging. Het spreekt voor zich dat deze evolutie een gunstige zaak betekent voor de integriteit en sterkte van de tand. Er loeren echter ook een aantal gevaren om de hoek, die onze aandacht behoeven.

In deze cursus praten we u bij over de nieuwste generatie vijlsystemen die de meer conservatieve kanaalpreparaties toelaten, evenals de beperkingen die ermee zijn gerelateerd, en maken we de link met de optie tot beperktere openingscaviteiten.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

Na deze cursus:

  • Bevat u het concept en de werking van het minimaal invasieve TruNatomy preparatiesysteem
  • Bent u in staat dit systeem toe te passen in een klinische setting
  • Begrijpt u de principes van de elektronische lengtebepaling en bent u in staat dit toestel doeltreffend te gebruiken
  • Heeft u een beeld van de principes en de klinische relevantie van minimale openingscaviteiten

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000036
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
16.09.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.