Microscooptandheelkunde Module I: Een microscoop: iets voor mijn praktijk?

07.02.’23

Interested?

More information
° DLLL000061 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

De cursusreeks Microscooptandheelkunde wordt aangeboden in 3 modules. In de eerste module ligt de nadruk op inzicht in de bouw en werking van dit toestel en basisbeginselen zoals instellen van de microscoop en correct in beeld brengen van het onderwerp. In de tweede module wordt meer ingegaan op het uitvoeren van tandheelkundige handelingen en interventies onder microscoop, op praktijkorganisatie en foto- en video mogelijkheden. In de derde module komen geavanceerdere toepassingen aan bod die meer domeinspecifiek zijn.

De eerste module is bedoeld voor elke tandarts die wil kennismaken met de operatiemicroscoop als vergrotingsoptie in de tandheelkunde. Hij of zij heeft eventueel interesse in het integreren van de microscoop in de praktijk, maar geen of zeer beperkte ervaring ermee.

Deze cursus is een dynamisch geheel met theoretische hoorcolleges en praktische hands-on gedeeltes aan de microscoop. In het theoretisch gedeelte komen de basisbeginselen van microscooptandheelkunde aan bod, en worden mogelijkheden en toepassingen, voor- en nadelen toegelicht. De opbouw en de optica van de microscoop, belangrijk voor een goed begrip van de werking, worden besproken, en de vergelijking met dentale loupes wordt gemaakt.

U leert ontdekken hoe de microscoop een meerwaarde kan betekenen voor de kwaliteit van de dagelijkse tandheelkundige zorg, voor uw rug en voor uw praktijk. In het praktisch gedeelte leert u hoe u een operatiemicroscoop instelt, optimaal ergonomisch positioneert en zaken in beeld brengt van lage tot zeer hoge vergroting, zowel onder direct als indirect zicht, evenals de nodige oog-hand coördinatie toepassen. Elke cursist beschikt over een microscoop en wordt actief begeleid door ervaren practici.

Course number:
DLLL000061
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
07.02.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.