Meerwaarde voor de zorg aan de patiënt van het schriftelijk verslag aan voorschrijver of collega: vorm en inhoud

08.12.’21

Interested?

More information
° SEM_SV2.21 NL
Tags: Seminaries voor stagementoren

Description

Het ‘schriftelijk verslag’ is een competentie die door de M-nomenclatuur nominatief wordt vermeld. Er zijn rudimentair inhoudelijke items opgenomen. Iedere therapeut zal die items echter zelf moeten invullen. In dit intercollegiaal overleg zullen we op basis van casuïstiek verschillende meningen toetsen, en kijken waar de consensus het haalt op de diversiteit, en op welke punten de meningen verdeeld blijven. De casussen kunnen uit de eigen praktijk van de deelnemers of hun studenten worden aangeleverd, of er wordt gewerkt met materiaal dat de moderatoren ter beschikking stellen. Onderdelen uit stageverslagen van studenten kunnen daarvoor prima dienst doen. Na een algemene inleiding wordt de groep ingedeeld in kleinere groepen om concreet aan de slag te gaan.

Course number:
SEM_SV2.21
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Kinesitherapy
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022, 2021 - 2022 copy
Starting date:
08.12.2021
Lecturers:
Katleen Onderbeke
Bruno Zwaenepoel
Koen De Weerdt
Contact person:
acrehab@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.