18.05.’22

Interested?

More information
° MS-2022 NL
Tags: Alles , Advocaat , Bedrijfsjurist , Beleid (ambtenaar) , Onderwijs , Niet-jurist , Academisch , Internationaal recht , Ander rechtsdomein

Description

24e editie van het Maritiem Symposium:

Klimaatverandering en havens: naar een versnelling van de strategische adaptatie

In een wereld waarin de COVID-19-pandemie en geopolitieke en economische verschuivingen de kaarten al danig geschud hebben en de logistieke ketens onder spanning zetten, plaatsen klimaatverandering en energietransitie de havens voor nieuwe, ongeziene uitdagingen. De toekomst zal koolstofvrij en klimaatneutraal zijn, maar hoe die precies vorm zal krijgen, is nog maar deels duidelijk.

Voor havenoverheden, havengebonden bedrijven, rederijen… staat hun licence to operate op het spel. Zij moeten een nieuwe koers uittekenen waarin duidelijke klimaatdoelstellingen worden geformuleerd om hun emissies omlaag te halen en de energietransitie in gang te zetten… terwijl er nog tal van onzekerheden zijn over de juiste technologische antwoorden en hun economische haalbaarheid. Maar wie vandaag niet schakelt, riskeert morgen buiten spel te staan.

Welke impact zal klimaatverandering hebben? Hoe gaan havens daarmee om en hoe vertalen ze de steeds strengere regelgeving in hun korte- en langetermijnstrategie? Hoe kijken grote havenbedrijven aan tegen de steeds zwaarder wegende verplichtingen die hen worden opgelegd? Hoe snel kunnen in de scheepvaart nieuwe, CO2-arme of -vrije brandstoffen hun weg vinden? En waar liggen achter alle dreigingen ook nieuwe kansen te grijpen?

Het 24ste Maritiem Symposium van het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent buigt zich over dit zeer actueel thema. Zes sprekers belichten vanuit hun achtergrond de nieuwe uitdaging waar de maritieme wereld voor staat, in debat met elkaar en in interactie met de deelnemers zetten ze in het symposium een aantal bakens uit.

Het Symposium vindt plaats in het centrum van Gent aan de Faculteit Recht en Criminologie.

Program

13u30: Ontvangst en registratie

14u00: Opening / algemene inleiding - Jean-Louis Vandevoorde (moderator)

14u05: Tackling climate change: the contribution of ports and shipping - Damien Meadows (adviseur Directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie, Carbon Markets and Clean Mobility)

14u25: De impact van klimaatverandering op hinterlandverbindingen: de uitdagingen en mogelijke strategieën - Frederik Vinke (Adviseur Scheepvaart, dienst Water, Verkeer en Leefmilieu (WVL) van Rijkswaterstaat)

14u45: Het energievraagstuk voor een havenbedrijf: het voorbeeld van Yara - Michael Schlaug (CEO Yara Sluiskil)

15u05: Energietransitie in de scheepvaart - Gudrun Janssens (Head of Environmental & Technical Affairs)

15u25: Q&A

15u30: Koffiepauze

16u00: De weg naar klimaatneutraliteit in 2050: tussenstation 2030 - Pieter Vandermeeren (Green Ports Masterplanner PIONEERS, Port of Antwerp Bruges)

16u15: Klimaat en Havens: van 'licence to operate' tot strategische waardecreatie - prof. dr. Theo Notteboom (professor UGent)

16u30: De klimaatstrategie van North Sea Port - Dick Engelhardt (bestuurder en chief development and nautical operations van North Sea Port)

16u45: PANELGESPREK o.l.v. prof. dr. Theo Notteboom met:

  • Dick Engelhardt
  • Frederik Vinke
  • Michael Schlaug
  • Gudrun Janssens
  • Pieter Vandermeeren

17u15: Q&A

17u25: Afsluiter

17u30: Afsluitende drink en networking

Remarks

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van het inschrijvingsgeld. (ons erkenningsnummer: DV.O103194)

Course number:
MS-2022
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
18.05.2022
Lecturers:
Jean-Louis Vandevoorde
Damien Meadows
Frederik Vinke
Michael Schlaug
Gudrun Janssens
Pieter Vandermeeren
Theo Notteboom
Dick Engelhardt
Frank Maes
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Leslokaal 5.2

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.