16.06.’23

Interested?

More information
° DLLL000073 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In deze praktijkgerichte cursus ligt de nadruk op de voordelen, het concept, en de praktische implementatie van de machinale wortelkanaal preparatie, en op een vultechniek op basis van warme verticale condensatie van gutta-percha. Daarnaast komen ook andere stappen die belangrijk zijn voor de goede uitkomst van een endodontische behandeling aan bod, meer bepaald de openingscaviteit, (elektronische) lengtebepaling en (passieve ultrasone) irrigatie.

Na een wetenschappelijk onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht hoorcollege, kunnen deelnemers aan de hand van oefenblokjes en zelf verzamelde geëxtraheerde tanden, uitgebreid kennismaken met machinale wortelkanaalpreparatie met moderne roterende NiTi instrumenten (zoals Twisted Files). Welke voordelen bieden deze ten opzichte van oudere generaties NiTi’s? Zijn deze instrumenten effectief minder breukgevoelig en meer flexibel? Hoe deze veilig en efficiënt gebruiken?

In de namiddag volgt een uiteenzetting over de principes en mogelijkheden van warme vultechnieken, de materialen en toestellen die hiervoor nodig zijn, en wordt de warme verticale condensatie volgens de ‘continuous wave of condensation’ uitgebreid toegelicht. Deze vultechniek kunnen de deelnemers zich in het daaropvolgende oefengedeelte onder begeleiding eigen maken. Hiervoor zijn de nodige toestellen (zoals vb. de Elements Obturation Unit) en producten ter beschikking.

Deze cursus, waarbij het hands-on oefengedeelte tot doel heeft de leercurve te overbruggen om nadien in de praktijk aan de slag te kunnen, richt zich zowel op practici die voor het eerst met deze technieken kennis maken, als zij die reeds deze technieken hanteren, maar ze verder wensen te vervolmaken of te perfectioneren.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Course number:
DLLL000073
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
16.06.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.