16.09.’22

Interested?

More information
° 1 NL Available online

congres

Description

Eind 2013 werd het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV) in Antwerpen boven de doopvont gehouden. Leden zijn de professoren L. Cornelis en S. Somers (VUB), M. Kruithof (UGent), I. Samoy en C. Van Schoubroeck (KU Leuven), T. Vansweevelt en B. Weyts (UAntwerpen) en G. Jocqué (raadsheer Hof van Cassatie, KULeuven).

Het ICAV wil interuniversitaire samenwerking realiseren bij het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: een publicatiereeks met monografieën en congresverslagboeken uitgeven, besloten doctoraatsseminaries voor doctorandi inrichten, en tweejaarlijks een interuniversitair aansprakelijkheids- verzekeringsrechtcongres organiseren.

In dit Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht komen allerlei ontwikkelingen in het onderzoek naar het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht aan bod.

Program

Zie website.

Course number:
1
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
16.09.2022
Lecturers:
Zie website.
Contact person:
allic.nexus@uantwerpen.be
Location

UAntwerpen
Stadscampus
Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.