Huidige toepassingen van biokeramische materialen in de endodontologie en kindertandheelkunde

18.11.’22

Interested?

More information
° DLLL000045 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Met MTA (mineral trioxide aggregate) werden de biokeramische materialen (BM) in de endodontologie geïntroduceerd. MTA werd initieel onder andere gebruikt voor het creëren van een apicale afdichting in brede kanalen, het afdichten van perforaties en het vullen van retropreparaties bij periradiculaire chirurgie. Inmiddels werden nieuwe variaties ontwikkeld en kwamen er tal van BM op de markt.

Met de opkomst van deze BM werd ook overgegaan tot nieuwe behandelings-technieken. Zo wordt bij open apices meer en meer overgegaan tot regeneratie-technieken in plaats van apexificatie. Ook gaan stemmen op om ook bij (on)volgroeide elementen bij bepaalde indicaties het gezonde deel van de pulpa te behouden in plaats van deze volledig te verwijderen.

Het gebruik van BM wordt aanbevolen bij pulpotomie in het melkgebit en bij diep carieuze lesies waarbij directe en indirecte cappings succesvol blijken.

Recent werden ook biokeramische sealers ontwikkeld. Het gebruik van deze sealers in combinatie met een single cone vultechniek wordt gepromoot. Is dit terecht?

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de eigenschappen van de biokeramische materialen als vulmateriaal en als sealer en worden zoveel mogelijk indicaties klinisch geillustreerd alsook wetenschappelijk onderbouwd.

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000045
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
18.11.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.