Het gebruik van Data Mining en Artificiële Intelligentie

26.10.’21

Interested?

More information
° 1 NL Available online

Studieavond Nexus jaarprogramma

Description

De laatste jaren is er heel wat te doen rond het gebruik van Artificiële Intelligentie, ook bij justitie. Data Mining en Data Analytics is dan meestal het eerste waaraan wordt gedacht, zonder stil te staan bij de praktische implicaties ervan.

Program

Op campus en livestream van 19.00 - 21.00 uur, on demand opname van 2 uur.

Aan de hand van typische toepassingsdomeinen geeft deze studieavond meer duiding bij begrippen als Big Data, AI, Data Mining en Machine Learning. Deze technieken zijn niet enkel toepasbaar op klassiek cijfermateriaal zoals sensorwaarden of boekhoudgegevens, maar evenzeer op beelden (denk maar aan de ANPR-camera's of persoonsherkenning via beveiligingscamera's) en teksten.

Vervolgens worden ook de mogelijkheden van Natural Language Processing bij het verwerken van grote verzamelingen documenten geanalyseerd. Daarbij wordt toegespitst op enkele cases uit de juridische wereld.

Ten slotte wordt stilgestaan bij de uitdagingen waar justitie voor staat om AI ten volle te kunnen uitrollen: data bias, explainable AI (waarom wordt een bepaalde beslissing genomen), de huidige digitale achterstand bij justitie, privacy en ethiek.

Course number:
1
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
26.10.2021
Lecturers:
Sprekers:

 • Johan Decorte (docent-onderzoeker HOGENT, IT-consultant)
 • Pierre Thiriar (raadseer Hof van Beroep Antwerpen)
Voorzitter:

Stefan Rutten (academisch coördinator Nexus UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)
Contact person:
nexus@uantwerpen.be
Location
 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  C.003
  Prinsstraat 13
  2000 Antwerpen
 • Livestream
 • On demand tot 30 november 2021.
More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.