14.10.’22

Interested?

More information
° DLLL000040 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Al te vaak wordt endodontie gelijkgesteld met prepareren en vullen van wortelkanalen. Niets is minder waar, want ook het omgaan met de nog vitale pulpa is een belangrijk onderdeel van het vakgebied. Feit is dat de kanaalbehandeling enkel is geïndiceerd in geval van een terminaal zieke of necrotische pulpa. Voordien worden een aantal stadia doorlopen waarin de pulpa weliswaar ziek, maar niet terminaal is en vaak nog te redden valt. We spreken dan van ‘vitale pulpatherapie’.

Recente inzichten op gebied van pulpa-biologie en dentine-eigenschappen, samen met de ontwikkeling van nieuwe materialen, hebben de mogelijkheden en voorspelbaarheid van vitale pulpatherapie-technieken sterk gewijzigd. Hierdoor kijken we op een andere manier naar de vitale pulpatherapie dan voorheen, en dienen minder tanden een volledige extirpatie te ondergaan.

Cruciaal bij vitale pulpatherapie is de indicatiestelling. Klinische pulpa-diagnostiek komt dus zeker aan bod tijdens deze cursus. Vervolgens komen we tot de aanpak van diepe carieuze laesies.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

De cursus is theoretisch maar wordt zoveel mogelijk aangevuld en ondersteund met casuïstiek en beeldmateriaal uit de alledaagse praktijk.

We staan stil bij volgende zaken:

  • Hoe en hoeveel cariës dient verwijderd?
  • Wat in geval van exponatie: capping of pulpotomie? Partiële of totale pulpotomie? Of toch maar pulpectomie?
  • Naast carieuze pulpale verwikkelingen komt ook de behandeling in geval van een traumatische of iatrogene pulpa-exponatie aan bod en wordt ingegaan op de materialen die nodig/geschikt zijn voor deze moderne vitale pulpatherapie.
  • Tot slot wordt ook ingegaan op opvolging na dergelijke vitale pulpa-behandelingen.

Leerdoelen:

  • Inzicht hebben in klinische pulpadiagnostiek
  • De biologische principes van de moderne vitale pulpatherapie begrijpen
  • Vertrouwd zijn met de indicaties voor (in)directe pulpacapping, partiële en totale pulpotomie, en pulpectomie

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000040
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
14.10.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.