Grijs maar niet wijs. Jong maar niet dom? Politieke participatie en intergenerationele rechtvaardigheid

21.03.’24

Interested?

More information
° 99999 NL
Tags: politiek-sociologie-intergenerationeel-democratie

Spectrumlezing door Peter Thijssen

Description

Volgens sommigen moet er dringend gezorgd worden voor een beter politieke vertegenwoordiging van de jonge generaties in onze westerse post-industriële democratieën. De jongeren dreigen immers het kind van de rekening te worden in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door belangrijke demografische verandering, mondiale herverdeling en klimaatcrisis. Heeft de stem van de jongeren wel genoeg gewicht in onze oude democratieën? Dit is de belangwekkende vraag waarop Peter Thijssen ingaat aan de hand van recente politiek-sociologische gegevens. Zo onderzoekt hij of de politieke kennis van jongeren groot genoeg is. Hij bekijkt ook in welke mate de oudere generaties zich laten leiden door de belangen van de jonge en nog ongeboren generaties. Tenslotte verkent hij een aantal mogelijke ingrepen om de intergenerationele rechtvaardigheid in de politiek te vrijwaren.

Program

21 maart 2024

14.15 - 16.30 uur

Course number:
99999
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Education and Pedagogy, Law, Social Sciences
Language:
NL
Starting date:
21.03.2024
Lecturers:
Peter Thijssen

Universiteit Antwerpen - politieke sociologie - media, middenveld en politiek

Contact person:
spectrum@uantwerpen.be
Location

Universiteit Antwerpen

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.