26.05.’23

Interested?

More information
° DLLL000070 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Door de vergrijzing en de verzilvering van onze maatschappij komt binnenkort een groot deel van onze patiëntenpopulatie uit de groep van de 65 plussers. Deze ouderen kunnen actief en gezond zijn maar meer dan de helft van de thuiswonende ouderen is kwetsbaar of zorgafhankelijk. Om als mondzorgprofessional deze patiënten optimale zorg te kunnen aanbieden is het belangrijk dat men de kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid op een correcte manier kan inschatten. Deze cursus geeft ook inzicht in het maatschappelijk beeld van ouderen en hun mogelijke barrières tot mondzorg zodat men de mondgezondheid bij ouderen in een bredere context kan bekijken. Verder komt het structureel verbeteren van mondzorg aan bod aan de hand van bestaande voorbeelden (Gerodent en de mondzorglijn).

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

- Demografische aspecten

- Maatschappelijke aspecten van het ouder worden, ageism

- Hoe herken je een kwetsbare en/of geriatrische patiënt?

- Organisatie van (mond)zorg bij ouderen

- Belemmerende en bevorderende factoren voor mondzorg

- Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (de mondzorglijn)

- Gerodent

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Course number:
DLLL000070
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
26.05.2023
Contact person:
ghall@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.