Estate planning in een Belgisch-Nederlandse context

25.11.’22

Interested?

More information
° EstatePlanning NL
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Na eerdere succesvolle edities inzake de fiscale aspecten van emigraties van vennootschappen en het in het buitenland aanhouden van onroerend goed, vormt deze derde studiedag een nieuwe samenwerking van vier partneruniversiteiten. Ditmaal gaat de aandacht naar grensoverschrijdende ‘estate planning’. Welke fiscale en onderliggende civielrechtelijke regels beheersen de overdracht van een vermogen, wanneer zowel Nederlandse, als Belgische aandachtspunten rijzen. Dit internationaal karakter kan enerzijds volgen uit de samenstelling van het vermogen (met zowel Belgische, als Nederlandse goederen), maar anderzijds ook uit de groep van potentiële begunstigden (met zowel Belgische, als Nederlandse rijksinwoners).

Het samenbrengen van Nederlandse en Belgische specialisten ter zake laat toe een grondige analyse te maken van het ideale vermogensbeheer met aandacht voor alle aspecten, inzake schenk- en successierechten. Hoe kan een optimale vruchtgebruikconstructie worden uiteengezet? Welke clausules kunnen in schenkingen, testamenten of erfovereenkomsten nuttig worden aangewend? Welke beperkingen komen eventueel voort vanuit het huwelijksvermogensrecht? Wanneer biedt een dergelijk grensoverschrijdend karakter, naast eventuele bijkomende moeilijkheden, ook extra opportuniteiten voor een verdere fiscale optimalisatie?

Deze studiedag beoogt zowel een algemeen kader te bieden van beide fiscale rechtsstelsels, als een aantal typisch voorkomende praktijksituaties grondig uit te diepen, met aandacht voor alle relevante rechtsgebieden waarmee men rekeningmoet houden bij de ideale tax planning.

Program

12.00 u Onthaal met broodjes

12.30 u Verwelkoming door prof. dr. B. Peeters (Universiteit Gent)

12.40 u Inleiding door de voorzitter van de studiedag, Prof. mr. G.T.K. Meussen (Radboud Universiteit)

13.00 u Beginselen van de Belgische erf- en schenkbelasting, mr. E. Janssens (Universiteit Gent, Cazimir Advocaten)

13.30 u Het wettelijk kader inzake het Nederlandse (fiscaal) schenk- en erfrecht: de Nederlandse ‘schijf van vijf’, prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit Nijmegen)

14.00 u Het Europese IPR-kader inzake grensoverschrijdende estate planning, mr. E. Van der Elst (Cazimir Advocaten) en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit)

14.40 u Pauze

15.10 u Enkele belangrijke planningstechnieken in Belgisch en Nederlands perspectief: tijd voor kruisbestuiving, mr. dr. A. Aydogan (Universiteit Antwerpen, ECGB Advocaten) en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols (Radboud Universiteit)

16.40 u Vragenronde met alle sprekers

17.00 u Afsluiting studiedag en netwerkdrink

Remarks

Doelgroep:

Belgische en Nederlandse belastingconsulenten, notariaat , beleidsmakers en fiscalisten in de ruime zin.

Course number:
EstatePlanning
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
25.11.2022
Lecturers:
Bart Peeters
G.T.K. Meussen
Elisabeth Janssens
B.M.E.M. Schols
Evelyne Van der Elst
Ayfer Aydogan
Contact person:
gandaius@ugent.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.