01.12.’22

Interested?

More information
° DLLL000038 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

Regelmatig verschijnt er een bericht over arbeidsongeschiktheid en klachten die tandartsen oplopen als gevolg van het uitoefenen van hun werk. Er zijn weinig beroepen te noemen waar op één vierkante meter zoveel aan handelingen, verschillende aspecten van beroepsuitoefening, arbeidsomstandigheden en teamwork aan de orde is. Het verschil tussen werken in een correcte, minder belastende houding en werken in een overbelaste houding is subtiel en verdient dus de hoogste aandacht. Het gaat tijdens deze cursus om de valkuilen die bij tandheelkundige professionals voorkomen. Er is immers onvoldoende aandacht ten aanzien van de fysieke aspecten van het beroep die tijdens het werk tot overbelasting kunnen leiden, zelfs tot arbeidsongeschiktheid en soms gedwongen beëindigen van de carrière.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

Tijdens de cursus wordt ingegaan op verschillende aspecten van ergonomie in de tandartspraktijk: storende factoren in de praktijkruimte, statische belasting, houding en symmetrie tijdens het werk, positioneren van de patiënt, werken met assistentie en licht en vergroting. Elk onderdeel wordt gestart met een theoretische inleiding, waarna het geleerde wordt ingeoefend.

Course number:
DLLL000038
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Medicine
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
01.12.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.