Empirisch onderzoek in het familierecht, met focus op de trajectkeuzebegeleiding

25.08.’22

Interested?

More information
° Trajectbemiddeling NL Available online
Tags: Alles , Bemiddeling

Description

Al geruime tijd loopt wordt in de familierechtbanken van Hasselt en Tongeren “Trajectkeuzebegeleiding” georganiseerd (aanvankelijk “Trajectbemiddeling” genoemd). Deze is erop gericht de partijen informatie te verschaffen over de verschillende oplossingstrajecten voor hun conflict. De UHasselt onderzocht aan de hand van diepte-interviews hoe burgers en professionele actoren (magistraten, advocaten en trajectkeuzebegeleiders) deze trajectkeuzebegeleiding ervaren. De resultaten van het onderzoek worden tijdens deze studie-vooravond gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast is er nog een lezing over legal design: het gebruik van visualisering binnen de juridische sector.

Program

  • 16u00-16u05: Verwelkoming door de voorzitter
  • 16u05-16u20: prof. dr. Tim Wuyts: “Opzet, doelstellingen en methode van het onderzoek van de trajectkeuzebegeleiding bij de familierechtbank Limburg”
  • 16u20-16u50: prof. dr. Eric Lancksweerdt: “Bespreking van de resultaten van de diepte-interviews bij de magistraten, advocaten en trajectbemiddelaars”
  • 16u50-17u10: Amber Jans: “Bespreking van de resultaten van de bevraging van burgers die gebruik maakten van de trajectkeuzebegeleiding”
  • 17u10-18u10: Panelgesprek
  • 18u10-18u40: Pauze met broodjesmaaltijd
  • 18u40-19u10: Dominique Meert: “Legal design”
  • 19u10-19u30: Q&A

Remarks

De studienamiddag wordt ook georganiseerd aan de UHasselt (SEE) op 23 augustus 2022.
Meer informatie: https://www.uhasselt.be/see

Course number:
Trajectbemiddeling
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022
Starting date:
25.08.2022
Lecturers:
Eric Lancksweerdt
Tim Wuyts
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium E

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.