Dubbellezing: Virale opinies over vaccinatie. Monitoring van sociale media met taaltechnologie - Vaccines won't save us, getting vaccinated does! Strategische communicatie over Covid-19 vaccins

05.12.’22

Interested?

More information
° nvt NL
Tags: sociale media-computertaalkunde -taaltechnologie-communicatiestrategieën-covid-19

Studium Generale dubbellezing door Walter Daelemans en Karolien Poels

Description

Elk najaar organiseert de Universiteit Antwerpen op acht maandagavonden een reeks gratis lezingen om mensen samen te brengen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke avond begint om 19.30 uur met een lezing van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en publiek. De lezingen worden in het Nederlands gegeven.

Program

Virale opinies over vaccinatie. Monitoring van sociale media met taaltechnologie
Lezing door Walter Daelemans

Maandag 5 december 2022 - 19.30 uur

Sociale media als Twitter zijn een interessante bron van informatie over wat mensen denken en voelen over een onderwerp. In de taaltechnologie, een onderdeel van de Artificiële Intelligentie, worden technieken ontwikkeld die toelaten om tekst, onder meer tweets, automatisch te analyseren. Dat gebeurt zowel op hun inhoud (het wie, wat, waar, wanneer), hun sentiment (positief, negatief, neutraal), als op de emotie die wordt uitgedrukt (boos, ongelukkig, hoopvol, …). Het is zelfs mogelijk om de demografie (leeftijd, sekse, opleidingsniveau) en psychologische toestand (persoonlijkheid) van iemand te “schatten” op basis van de tweets die ze produceren.

In deze lezing geef ik een voorbeeld van hoe we deze technieken hebben toegepast op de analyse van de ‘vox pop’ over vaccinatie tijdens de pandemie in Nederlandstalige tweets. Onze resultaten waren een mooie illustratie van de vooruitgang die recent is gemaakt in de accuraatheid en mogelijkheden van automatische analyse van sociale media. We besteden ook voldoende aandacht aan de valkuilen en de beperkingen bij dit soort analyses.


Vaccines won't save us, getting vaccinated does! Strategische communicatie over COVID-19 vaccins
Lezing door Karolien Poels

Maandag 5 december 2022 - 19.30 uur

Laat je vaccineren. Dat was de kernboodschap van de COVID-19 vaccinatiecampagne. Hoe en wanneer werkt deze boodschap? En hoe komt deze over bij mensen die nog vragen en twijfels hebben wij de COVID-19 vaccins? In deze lezing schets ik COVID-19 vaccintwijfel en -wantrouwen en ga ik na hoe strategische communicatie rekening kan houden met de kritische houding van burgers. Ik sta ook stil bij de rol van de overheid, de media en wetenschappelijke experten hierbij. Tot slot, ga ik na wat we op communicatievlak geleerd hebben van de voorbije COVID-19 vaccinatiecampagnes.

Course number:
nvt
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
AI and Data Science, Social Sciences, Language en Literature, Sciences
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023
Starting date:
05.12.2022
Lecturers:
Walter Daelemans (Universiteit Antwerpen - computertaalkunde)

Karolien Poels (Universiteit Antwerpen - communicatiestrategieën)
Contact person:
studgen@uantwerpen.be
More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.