Doc-serie 2022: Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht

07.12.’22

Interested?

More information
° Docserie2022 NL Available online
Tags: Rechtsdomeinen

Description

Twee recente doctores lichten het praktische nut van hun doctoraal proefschrift toe.

Matthias Meirlaen verduidelijkt de ongeschreven rechtsgrenzen die blijken uit de algemene rechtsbeginselen verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik.

Jan Roelandt stelt zijn bevindingen en ideeën voor over de onachtzaamheid in het strafrecht en het verband met de burgerrechtelijke foutaansprakelijkheid.

Het doctoraal proefschrift van Matthias Meirlaen is uitgegeven bij Intersentia (webshop Intersentia: Ongeschreven rechtsgrenzen).

Het proefschrift van Jan Roelandt verschijnt in het najaar bij Boom Juridisch Antwerpen.

Program

  • 19.00 u: Voorstelling van de twee sprekers
  • 19.05 u: Matthias Meirlaen: "Ongeschreven rechtsgrenzen. Verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik"
  • 20.05 u: Q&A
  • 20.15 u: Jan Roelandt: "De assimilatie van het burgerrechtelijk en het strafrechtelijk foutcriterium in het raam van de onachtzaamheidsmisdrijven"
  • 21.15 u: Q&A
  • 21.25 u: Einde

Course number:
Docserie2022
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Law
Language:
NL
Starting date:
07.12.2022
Lecturers:
Matthias Meirlaen
Jan Roelandt
Contact person:
gandaius@ugent.be
Location

Auditorium G

More information
Available online

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.