Digital smile analyse als sleutel tot reconstructief succes

22.09.’22

Interested?

More information
° DLLL000037 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In bepaalde gevallen kan gebitsmutilatie zo ver gevorderd zijn dat voor orale rehabilitatie een groot deel – zo niet alle – van de klinische parameters terug moeten worden ingesteld. Hierbij is het nuttig over een objectief referentiekader te beschikken dat rekening houdt met de esthetische positie van het gebit in het gelaat, maar tevens ook met de eisen die een normale functie stelt. Na een gestructureerde analyse, van de binnen dit kader verzamelde data, is het slechts een kleine stap een mock-up te produceren om het behandelingsresultaat te visualiseren en te testen in de mond vooraleer over te gaan tot het voorbereiden en vervaardigen van het restauratieve / prothetische werk.

De organisatie gebeurt voorlopig nog door NTUGent. Meer info over deze studiedag kan u hier vinden.

Program

Volgende topics komen aan bod:

  • Gebitsmutilatie: hoe ontstaat het en hoe herken ik het tijdig?
  • Elementen van een objectieve referentieanalyse
  • ‘Facially Generated Treatment Planning’: het gelaat als maatstaf
  • ‘Mock-ups’: een logische stap naar evalueren en bijsturen van de planning
  • ‘Digital Smile Design’: de digitale analyse praktisch bekeken

Deze cursus stelt de cursist in staat:

  • Een correcte referentieanalyse uit te voeren in functie van individuele behandelnoden
  • Een analoge en digitale ‘smile analysis’ uit te voeren
  • Een correcte mock-up in was uit te (laten) voeren
  • Op een eenvoudige wijze de behandelopties te communiceren met de patiënt

Remarks

Vanaf oktober kan u zich inschrijven voor het aanbod van 2023. Inschrijven verloopt dan via deze website (The GHALL).

Voor meer info kan u terecht bij Sabine De Thaye.

Course number:
DLLL000037
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2021 - 2022 copy
Starting date:
22.09.2022
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

We use cookies to to give you the best possible user experience on our website. You can refuse the installation of cookies. By doing so some parts of this website will not work in an optimal way. Read more.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.