Diepe cariës: behoud vitaliteit blijvend gebit en melkgebit bij kinderen

06.09.’23

Interested?

More information
° DLLL000103 NL
Tags: Tandheelkunde en mondzorg , Lezingen en Studiedagen

Description

Een beter inzicht in het pathogenese model van cariës met de huidige inzichten in de ecologische plaque hypothese heeft in de laatste 15 jaar geleid tot nieuwe manieren om cariës te controleren. Wanneer we diepe cariës willen behandelen, lijkt het noodzakelijk om de recente wetenschappelijke inzichten te relateren aan wat we zien in de mond van de patiënt en wat de patiënt ons te vertellen heeft. Gebaseerd op de klinische symptomen proberen we zo minimaal invasief en zo voorspelbaar mogelijk te werken, maar is wat we zien ook altijd zo gerelateerd aan de histologische werkelijkheid? Wat zegt deze histologische realiteit ons? Waar moeten we van wakker liggen en waarvan niet?

In deze lezing gaan we dieper in op diagnostische metriek die onze behandelkeuze kan beïnvloeden en de verschillende behandelopties die we heden ten dage tot ons arsenaal kunnen rekenen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het klinisch gebruik van tricalciumsilicaatcementen en hun interactie met het pulpa-dentine complex. Aan de hand van de huidige evidentie wegen we onze behandelopties af tegen onze primaire doelstelling: de therapeutische uitkomst en de levenskwaliteit van onze patiënten.

Remarks

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Bij annulatie tot max. 21 dagen vooraf (hoorcolleges) of 30 dagen vooraf (cursus met practicum) wordt 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald.
  • Bij latere annulaties kan er geen inschrijvingsgeld worden teruggevorderd.

Course number:
DLLL000103
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2022 - 2023, 2023 - 2024
Starting date:
06.09.2023
Lecturers:
Sivaprakash Rajasekharan
Jakob Van Acker
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.