Dementie en andere cognitieve stoornissen bij ouderen in de mondzorgpraktijk

03.05.’24

Interested?

More information
° DLLL000110 NL
Tags: Lezingen en Studiedagen , Tandheelkunde en mondzorg

Description

In Vlaanderen hebben naar schatting 122.000 mensen een diagnose van dementie. Dit aantal zal door de vergrijzing en verzilvering van onze maatschappij verdubbelen tegen 2060. Dementie staat dan ook op nummer één in de prioriteitenlijst van de Wereldgezondheidsorganisatie. Personen met dementie hebben vaak nog een behoorlijke levensverwachting en hebben steeds vaker natuurlijke gebitselementen en complexe restauraties in de mond. Als gevolg hiervan hebben ook deze mensen nood aan mondzorg en mondzorgprofessionals moeten in staat zijn deze zorg op een adequate manier te verlenen en de mantelzorgers/ professionele verzorgers te ondersteunen in het uitvoeren van de dagelijkse mondhygiëne. Trans-disciplinaire samenwerking moet de aanpak voor mondzorg voor deze doelgroep optimaliseren.

Program

Kan ik achteraf nog annuleren?

  • Kan u niet aanwezig zijn, geef dit dan steeds door via mail aan ntugent@ugent.be of naar ghall@ugent.be
  • Indien je meer dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of meer dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 25% blijft dus verschuldigd als administratieve kost.
  • Indien je minder dan 21 dagen (vóór de start van een hoorcollege) of minder dan 30 dagen (vóór de start van een les met practicum) annuleert, dan krijg je niets terugbetaald.

Course number:
DLLL000110
Type:
Lectures and study days
Area of interest:
Dentistry
Language:
NL
Academic year:
2023 - 2024, 2024 - 2025
Starting date:
03.05.2024
Lecturers:
Barbara Janssens
Sabine Boerjan
Contact person:
ghall@ugent.be
Location

Campus UZ Gent

More information

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.